Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Ђорђе ГајдобранскиРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење за ортопедију

djordje.gajdobranski@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0001-5770-9617

Картон научног радника: 673Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2014

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2004

Медицински факултет Ниш

Ортопедија

Специјализација

2004

Медицински факултет Нови Сад

Ортопедија

Специјализација

1995

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Магистратура/мастер

1993

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1988

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Matić A, Velisavljev-Filipović G, Lovrenski J, Gajdobranski Đ. A case of severe type of cerebro-costo-mandibular syndrome. Srp Arh Celok Lek. 2016 Jul-Aug;144(7-8):431-5.

23

Gajdobranski Đ, Zivanović D, Mikov A, Slavković A, Marić D, Marjanović Z, Milankov V. Scaphoid fractures in children. Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):444-9.

23

Gajdobranski Đ, Mitkovic M, Vucković N, Milankov M, Jovanović S, Manić M, Mitković M. Influence of different methods of internal bone fixation on characteristics of bone callus in experimental animals. Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):40-7.

23

Gajdobranski Đ, Marić D, Mikov A. Humeral lengthening: case report. Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):536-41.

51

Matić A, Gajdobranski Đ, Petković L, Velisavljev FG, Ristivojević A. Acute osteomyelitis and septic arthritis of the shoulder in premature neonates-report of two cases. Med Pregl. 2012 Jan-Feb;65(1-2):59-64.

23

Petković L, Djan I, Gajdobranski Đ, Marić D, Petković M. Pediatric femur fractures, epidemiology and treatment. Vojnosanit Pregl. 2011 Jan;68(1):9-14.

23

Mikov A, Mikov I, Gajdobranski Đ. Incidence and outcomes of breech presentation at term in newborns with congenital postural deformities. Int J Gynaecol Obstet. 2005 Oct;91(1):67-8.

51

Gajdobranski Đ, Marić D, Tatić M, Zivković D, Mikov A, Nedeljković M. Osteosynthesis with Kirschner pin fixation in treatment of fractures with dislocation of the lateral condyle of the humerus in a pediatric population. Med Pregl. 2004 Jan-Feb;57(1-2):60-6.

51

Gajdobranski Đ, Marić D, Tatić M, Durić-Nosek D, Mikov A. Osteosynthesis with Kirschner wires in the treatment of dislocated supracondylar humeral fractures in children. Med Pregl. 2003 Jul-Aug;56(7-8):355-61.

51

Gajdobranski Đ, Petković L, Komarcević A, Tatić M, Marić D, Pajić M. Septic arthritis in neonates and infants. Med Pregl. 2003 May-Jun;56(5-6):269-75.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне акад.студије медиц. рехабилитације

Ортопедија и трауматологија

Основне акад. студије медиц. рехабилитације

Обољења и оштећења локомоторног апарата

Основне акад. студије специјалне едукације и рехабилитације