Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Димитрије ДамјановАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију

dimitrije.damjanov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843411

ORCID ID : 0000-0002-7530-459X

Картон научног радника: 5523Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина (гастроентерологија са хепатологијом)

Диплома

2013

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Damjanov D, Jocić T, Latinović-Bošnjak O, Damjanov D, Savić Ž, Kosijer D, Vračarić V, Orlić T, Knetić Ž. Rectal syphilis-a case report. Vojnosanitetski pregled. 2018 OnLine-First Issue 00, Pages: 189-189. https://doi.org/10.2298/VSP171023189D

23

Damjanov D, Preveden T, Brkić S, Marić D, Živojinov M, Damjanov D, Savić Ž, Urošević I. Suppurative gastritis in an hiv patient: A case report. Vojnosanitetski pregled. 2018 OnLine-First Issue 00, Pages: 134-134. https://doi.org/10.2298/VSP180703134D

51

Šarčev K, Damjanov D, Kosijer D, Damjanov D. Evaluation of difficulties in laparoscopic cholecystectomy. Medicinski pregled. 2017;70(9-10):271-276

51

Savić Ž, Damjanov D, Vračarić V, Kosijer D, Damjanov D, Orlić T. Various aspects of peptic ulcer in patients with liver cirrhosis. Medicinski pregled. 2018;71(1-2):27-32

Назив предмета Врста студија

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне струковне студије здравствене неге