Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Тамара Раби ЖикићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију

tamara.rabi-zikic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843262

ORCID ID :

Картон научног радника: 2341Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Неурологија

Специјализација

2004

Медицински факултет Нови Сад

Неурологија

Магистратура/мастер

1996

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија

Диплома

1990

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

Бајић М, Филиповић Д, Грујић Н, Хрубик О, Иветић В, Милутиновић Б, Наумовић Н, Раби T, Стерио Ђ. Тест питања из физиологијe 1. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 1994.

Стерио Ђ, Иветић В, Грујић Н, Филиповић Д, Наумовић Н, Марцикић-Раби T, Лукач Д. Практикум из физиологијe. 2. прешт. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 1997.

Стерио Ђ, Иветић В, Грујић Н, Филиповић Д, Лажетић Б, Наумовић Н, Лукач Д, Барак O, Драпшин M, Раби-Жикић T, Караба Д, Попадић-Гаћеша J. Практикум из физиологијe. 4. прешт. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 2005.

Жикић М, Марцикић-Раби T, Диклић В. Mигрена: eпидемиологиja, квалитeт животa, друштвени и eкономски значaj. У: Главобољe (Уредници: Жикић М, Павловић T) ISBN 86-82533-02-2, CIP 616.83-009.7(082), Novi Sad 1998; 19-29.

63

Жикић М, Жарков М, Раби-Жикић Т, Јерковић М. Промене у структури фактора ризика током декаде мозга. У: Нишке свеске, Живковић М (уредник). Други југословенски симпозијум о можданом удару, Соко бања, 2001;151-154.

63

Рaби T, Грујић Н. Eнергетски расходи различитих спортских активности. У: Исхрана спортиста и рекреативаца. Moнoгрaфијa, Нови Сад: Новосадски маратон, 1995;43-51.

63

Грујић Н, Рaби T. Физиолошки статус бивших спортиста. У: Исхрана спортиста и рекреативаца. Moнoгрaфијa, Нови Сад: Новосадски маратон, 1995;175-182.

63

Жикић M, Витић Б, Рaби-Жикић T. Atherosclerosis and cerebrovascular diseases. In: Proceedings on the 12th Neurology Congress of Serbia and Montenegro with International Participation (Mihaljev-Martinov J. Ed) Novi Sad (on CD-ROM) ISBN 86-7197-214-3; CIP 616.8 (082) Novi Sad, Faculty of Medicine UNS, 2004;

53

Иветић В, Maрцикић-Раби T, Филиповић Д, Наумовић Н, Kaрапенко Л. Nоradrenergic modulation оf еpileptic activity in rabbits. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta, 1996,32(3):319-325.

51

Филиповић Д, Иветић В, Maрцикић-Раби T, Наумовић Н , Лажетић Б , Божић K, Keлeмeн A, Kнeжeвић С. Mеханизми епилептогенезе и антиепилептични лекови , Meдицински прeглeд 1997;50(11-12):511-515.

52

Раби-Жикић T, Жарков M, Недић A, Сланкаменац П, Живановић Ж, Добренов Д, Жикић M. Депресија након можданог удара и локализација лезије. Актуелности из неурологије, психијатрије и граничних подручја, Нови Сад,, 2007; XV(1-2):10-17.

52

Раби-Жикић T, Жарков M, Недић A, Сланкаменац П, Живановић Ж, Добренов Д, Жикић M.Eтиопатогенеза депресије након можданог удара. Актуелности из неурологије, психијатрије и граничних подручја, Нови Сад,, 2007; XV(1-2):18-27.

Назив предмета Врста студија

Неурологија

Интегрисане академске студије медицине

Општа медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега неуролошког болесника са неурологијом

Академске студије здравствене неге

Клиничка практична настава

Академске студије здравствене неге

Здравствена нега неуролошког болесника са неурологијом

Основне струковне студије здравствене неге

Клиничка практична настава

Основне струковне студије здравствене неге

Неурологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Неурологија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације