Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Ивана ФратрићАсистент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију

ivana.fratric@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 5041Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија – дечја хирургија

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

22

Фратрић И, Варга Ј, Вукмировић С, Суђи Ј, Живковић Д. Cryptorchidism and pesticides: Is there a connection? J Pediatr Surg. 2017;52(7):1166-8.

22

Фратрић И, Шарац Д, Антић Ј, Ђерманов М, Јокић Р. Impalpable Testis: Evaluation of Diagnostic and Treatment Procedures and Our Treatment Protocol. Biomed Res Int. 2018, https://doi.org/10.1155/2018/3143412/

23

Живковић Д, Фратрић И. Disturbances of sperm maturation and minipuberty: Is there a connection? Biomed Res Int. 2014;2014:1-4:ID912746.

23

Букарица С, Јокић Р, Антић Ј, Стојшић М, Комарчевић А, Фратрић И. Simultaneous combined laparoscopic-endoscopic removal of a large gastric trichobezoar and gastric polypectomy.Srp ark celok lek. 2017;145(7-8):403-6.

34

Живковић Д, Шарац Д, Фратрић И. Voiding cystourethrography – Do we over-do it (Meeting Abstract). Eur J of Pediatr. 2017;176(11):1534.

51

Фратрић И, Радовановић З, Радовановић Д, Вицко Ф, Петровић Т, Никин З. Value of protective stoma in rectal cancer surgery. Мед Прегл. 2016;69(3-4):73-8.

52

Фратрић И, Живковић Д, Вукмировић С. Human exposure to endocrine disrupting chemicals as a prenatal risk factor for cryptorchidism. Paediatr Croat. 2015;59:19-24.

52

Фратрић И, Живковић И. The biopsy of the undescended testis: pros and cons. JAMMR. 2019;28(8):1-7.

34

Јокић Р, Стојшић-Пешут М, Антић Ј, Фратрић И. Randezvous procedures – combined endoscopic and laparoscopic techniques. Poster presentation on 15th Congress of the European Paediatric Surgeon’s Association (EUPSA). Даблин, Ирска, 28-30 септембар 2014.

52

Живковић Д, Фратрић И, Вукмировић С, Суђи Ј. Prenatal exposure to organophosphate pesticides in Vojvodina. JAMMR. 2019;28(7):1-13.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Увод у клиничку праксу II

Интергисане академске студије медицине