Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Драгана РатковићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

dragana.ratkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843826

ORCID ID :

Картон научног радника:Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Докторат

2017

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Специјализација

2013

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Диплома

2004

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Dickov A, Martinović Mitrović S, Vučković N, Dickov V, Dragin D, Budiša D, et al. Post traumatic stress disorder (PTSD) after traffic accident. Health MED. 2010; 4(4):1037-43.

23

Martinović Mitrović S, Vučković N, Dickov A, Mitrović D, Dragin D, Dickov V, et al. The impact of heroin on visual memory. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011; 15(5):524-31.

23

Dickov A, Vučković N, Martinović Mitrović S, Savković I, Dragin D, Dickov V, et al. Disorder verbal memory in alcoholics after delirium tremens. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16(8):1052-60.

23

Budiša D, Gavrilov-Jerković V, Dickov A, Maritnović-Mitrović S,Dragin D. Attitude towards oneself and others in non-clinical population,depressed and paranoid examinees. Psychiatria Danubina. 2012;24(4):373-80.

34

Ratković D, Vučković N, Dickov A, Martinović Mitrović S, Budiša D, Svilokos S. Prenatal tobacco exposure in conjuction with metadone treatment leads to severe neonatal abstinece syndrome. In: Kastelic A, Ivančić A, editors. 8th SEEA Symposium on addictive behaviors; 2012 Jun 21-23; Tirana, Albania; p. 24.

64

Ratković D, Dickov A, Knežević V, i dr. Da li postoji buprenorfinom indukovan akutnii prolazni psihotični poremećaj, prikaz slučaja. U: Lečić Toševski D, urednik. XVNacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije; 2016 Okt 12-15; Beograd, R. Srbija; p.52.

64

Ratković D, Dickov A, Knežević V, Bugarski T, Ivetić O, Vejnović AM. Temperament i zavisnost od opijata. U: Burgić Radmanović M, Račetović G, urednici. IV Kongres psihijatara BiH; 2017 Nov 16-19; Banja Luka, BiH; p. 131.

Назив предмета Врста студија

Психијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Психолошка медицина

Интегрисане академске студије медицине

Психолошка медицина

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Психолошка медицина

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Психопатологија детињства и младости

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом

Основне академске студије здравствене неге