Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Драгана МилијашевићАсистент

Институт за јавно здравље Војводине

dragana.milijasevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897800

ORCID ID :

Картон научног радника: 6154Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Mijatović Jovanović V, Čanković S, Milijašević D, Ukropina S, Jovanović M, Čanković D. Health consequences of domestic violence against women in Serbia. Vojnosanit Pregl. In press. 2017;74(1):38-45.

52

Томашевић Т, Мијатовић Јовановић В, Укропина С, Милијашевић Д, Бркић Јовановић Н. Сексуално понашање адолесцената узраста од 15-19 година у Војводини. Педагошка стварност. 2017;63(1):16-26.

52

Mijatović Jovanović V, Tomašević T, Milijašević D, Šušnjević S, Čanković S. Značaj obrazovanja za unapređenje zdravlja stanovništva. Medicina danas. 2018;17(1-3):25-31.

52

Tomić N, Sabo A, Tomić Lj, Milijašević D, Vukmirović S, Tomić Z. Interactions of cardiovascular drugs in old persons in ambulatory practice. Zdravotníctvo a Sociálna Práca. 2014; 9(2):36-48.

-

Perić D, Milijašević D, Tomić N, Knežević A, Bukumirović N, Milijašević B. Use of ACE-Inhibitors in Serbia in 2009 and 2010. Hosp Pharmacol. 2014; 1(3):122-129.

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије, интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије, интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање), основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модул логопедија (изборни предмет)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет), докторске академске студије – Јавно здравље (изборни предмет)