Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Драгана МилијашевићАсистент са докторатом

Институт за јавно здравље Војводине

dragana.milijasevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897800

ORCID ID : 0000-0003-1917-5567

Картон научног радника: 6154Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2021

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље

Специјализација

2021

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Mijatović Jovanović V, Čanković S, Milijašević D, Ukropina S, Jovanović M, Čanković D. Health consequences of domestic violence against women in Serbia. Vojnosanit Pregl. 2020;77(1):14-21.

23

Šušnjević S, Milijašević D, Marić D, Nićiforović-Šurković O, Mijatović-Jovanović V, Ukropina S. Association between flat foot prevalence and nutritional status in schoolchildren. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2022; 150(1-2): 59-63.

23

Tomašević T, Ukropina S, Mijatović Jovanović V, Kvrgić S, Čanković S, Milijašević D. Self-efficacy and Unwanted Sexual Intercourse: ‘Reproductive Health Education Programme for High-school Students in Vojvodina’. Zdr Varst. 2022; 61(2): 93–100.

23

Knežević V, Azaševac T, Stražmešter-Majstorović G, Marković M, Ružić M, Turkulov V, Gocić N, Milijašević D, Ćelić D. The importance of anticoagulation in COVID-19-related acute kidney injury requiring continuous renal replacement therapy. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2022; 150(1-2): 29-34.

52

Mijatović Jovanović V, Tomašević T, Milijašević D, Šušnjević S, Čanković S. Značaj obrazovanja za unapređenje zdravlja stanovništva. Medicina danas. 2018;17(1-3):25-31.

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне академске студије здравствене неге

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне струковне студије радиолошке технологије

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Медицинска статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање), Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модул логопедија (изборни предмет)

Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима

Основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет)

Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), Основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет), Докторске академске студије – Јавно здравље (изборни предмет)

Упитници у медицинским истраживањима

Докторске академске студије