Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Милена БјелицаАсистент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

milena.bjelica@mf.uns.ac.rs

Телефон:

ORCID ID :

Картон научног радника:Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2019

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Milankov O, Bjelica M, Savić R. What kind of milk can prevent infant’s sideropenic anemia - comparative study. Med Pregl. 2014;67(5-6):167-71.

51

Milankov O, Savić R, Bjelica M, Katanić D, Lovrenski J, Vučković N. Subcutaneous fat necrosis of the infant. Paediatr Croat. 2014;58:231-4.

51

Ristovski Lj, Milankov O, Vislavski M, Savić R, Bjelica M. Atypical Kawasaki disease. Med Pregl. 2016;69(1-2): 53-8.

21

Stojanović V, Barišić N, Radovanović T, Bjelica M, Milanović B, Doronjski A. Acute kidney injury in premature newborns - definition, etiology, and outcome. Pediatr Nephrol. 2017;32:1963-70.

51

Milankov O, Jokić R, Savić R, Bjelica M. Paracardial cyst in an infant with pleural effusion - a case report. Med Pregl. 2017;70(3-4):115-17.

23

Milankov O, Jović R, Savić R, Bjelica M. Congenital hairy polyp - a case report. Vojnosanit Pregl. In press 2017.

23

Doronjski A, Bjelica M, Spasojević S, Radovanović T, Ćulafić J, Stojanović V. Sudden death in children. Srp Arh Celok Lek. 2018;146(1-2):55-62.

23

Vilotijević-Dautović G, Doronjski A, Vijatov-Đurić G, Bjelica M. Incidence of bronchopulmonary dysplasia and mortality of very low birth weight infants in Vojvodina. Srp Arh Celok Lek. In press 2019.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине