Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Исидора НешковићАсистент

Клиника за стоматологију Војводине

isidora.neskovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216612222

ORCID ID :

Картон научног радника: 5052Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2019

Медицински факултет Нови Сад

Дечја и превентивна стоматологија

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Стоматологија (Превентивна и дечија стоматологија)

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Стоматологија

M Опис

23

Blagojevic D, Pavlovic Trifunovic Lj, Sipovac M, Neskovic I, Vujkov S, Petrović B. The first dental visit comparative analysis of the two succesive five years periods. Srp Arh Celok Lek. 2019;147(3-4):148-151.

23

Maletin A, Markovic D, Neskovic I, Ramic B, Veljovic T, Ristic I. Aplication of a novel strenght between fiber posts and dual–cure dental resin cement. Med Sci Monit. 2019;25:3397-3405.

51

Neskovic I, Stojanac I, Vujkov S, Laban Terzija J, Maletin A. Deformation of nickel-titanium rotary instruments- new standard in endodontics .Stom Glas Srb. 2018;65(2):61-70.

34

Neskovic I. Stojanac I, Blagojevic D, Vujkov S, Petrovic B, Laban Terzija J. Three dimensional endodontic treatment planing. International sientific conferenece in dentistry; Novi Sad 2018. Proceedings p. 76

34

Neskovic I, Stojanac I, Vujkov S, Blagojevic D, Komsic J. Bioceramic materials in endodontics; International sientific conferenece in dentistry; Novi Sad 2016. Proceedings p. 160

34

Neskovic I, Brakoc J, Blagojevic D, Vujkov S, Petrovic B. Importance of using probiotics in children dental caries prevention; International sientific conferenece in dentistry; Novi Sad 2019. Proceedings p. 103

Назив предмета Врста студија

Превентивна стоматологија

Интегрисане студије стоматологије

Дечија стоматологија

Интегрисане студије стоматологије

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама

Интегрисане студије стоматологије

Стоматолошка заштита у заједници

Интегрисане студије стоматологије

Повреде уста и зуба у деце

Интегрисане студије стоматологије