Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Дејан ИвановРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију

dejan.ivanov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214844011

ORCID ID :

Картон научног радника: 2313Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија-абдоминална хирургија

Супспецијализација

2007

Медицински факултет Нови Сад

Дигестивна хирургија

Докторат

2006

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија-абдоминална хирургија

Специјализација

2002

Медицински факултет Нови Сад

Општа хирургија

Магистратура/мастер

2001

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија

Диплома

1995

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Иванов Д, Живојинов М, Ранисављевић М. Епителоидни сарком феморалног нерва. Војносанитетски преглед 2018;75б (5):521-4.

23

Илић М, Путник С, Кухајда И , Иванов Д. Неутискујућа техника убацивања дволисне мрежице у репарацији индиректне препонске киле. Војносанитетски преглед 2017; 74 (8):773-7.

23

Р. Цвијановић, Д. Иванов, М. Митровић, М. Ђолаи, Д. Петровић, О. Тешић:ЛАПАРОСКОПСКА РЕСЕКЦИЈА КОРПОРОКАУДАЛНОГ ПАНКРЕАСА ЗБОГ ИНСУЛИНОМА. Srp Arh Celok Lek 2012; 140(3-4): 221-4.

23

М. Ђолаи, Б. Андрејић, Д. Иванов:ЛИПОМ СИГМОИДНОГ КОЛОНА. Војносанитетски преглед 2013; 70(3): 319-21.

23

Х. Марић, Р. Цвијановић, И. Иванов, Љ. Гвозденовић, Д. Иванов, Н. Лаловић:ПЕРИФЕРНИ ПРИМИТИВНИ НЕУРОЕКТОДЕРМАЛНИ ТУМОР МЕЗЕНТЕРИЈУМА ТАНКОГ ЦРЕВА – ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА.Srp Arh Celok Lek 2015; 143(9-10): 619-22.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије