Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Владимир ИвановићВанредни професор

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

vladimir.ivanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805700

ORCID ID :

Картон научног радника: 696Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2013

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Магистратура/мастер

2004

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Супспецијализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Кардиологија

Специјализација

2001

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

1995

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Дејановић J, Иванов И, Попов Т, Чанковић М, Вулин А, Обрадовић Д, Ивановић В, Стојшић-Милосављевић А, Clinical characteristic and management of elderly patients with myocardial infarction. Srp Arh Celok Lek. 2019 Mar-Apr;147(3-4):167-172.

23

Петровић М, Јараковић М, Чанковић М, Срдановић И, Ковачевић М, Тешић Д, Ивановић В, Реџек А, Велицки Л, Complete percutaneous myocardial revascularization in patients with STEMI complicated by cardiogenic shock Vojnosanit Pregl 2019; 76(2): 152–160.

23

Ивановић В, Чанковић M, Иванов И, Дејановић Ј, Стојшић-Милосавлјевић A, Петровић M. Recanalizacion of Coronary Artery Chronic Total Occlusion by Retrograde Approach. Srp. Arh Celok Lek 2017;145(11-12):627-631.

23

Ковачевић П, Срдановић И, Ивановић В, Рајић J, Петровић Н, Велицки Л. Late complications of transcatheter atrial septal defect closure requiring urgent surgery. Advances in Interventional Cardiology 2017;13, 4(50):335-338.

23

Ивановић В, Петровић М, Чанковић М, Стојшић-Милосавлјевић А, Чемерлић С Clinical use of optical coherence tomography and fractional flow reserve.Vojnosanit Pregl 2016; 73(6): 592–598.

23

Стојшић-Милосавлјевић А, Бикицки М, Ивановић В, Попин Т, Шобот Н, Ковачевић Д Bilateral coronary arterypulmonary artery fistula with recurrent ventricular tachycardia. Srp Arh Celok Lek. 2015;143(9-10):609-14.

23

Петровић М, Иванов И, Вујин Б, Ивановић В, Реџек А. Syncope as initial symptom of ostial lesion of the left main coronary artery with cardiogenic shock. Vojnosanit Pregl. 2014;71(11):1066-71.

23

Јунг Р, Ивановић В, Потић З, Панић Г, Петровић М, Павловић К, Чемерлић-Ађић Н, Башкот Б. The variable Jung as a predictor of mortality in patients with pulmonary edema. Vojnosanit Pregl. 2013;70(9):830-5.

23

Ковачевић П, Велицки Л, Поповић Д, Ивановић В, Мојашевић Р. Surgical treatment of penetrating atherosclerotic ulcer of the descending aorta. Vojnosanit Pregl. 2013;70(9):874-7

23

Ковачевић П, Реџек А, Ковачевић-Ивановић С, Велицки Л, Ивановић В, Kieffer E. Coronary and carotid artery occlusive disease: single center experience. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16:483-90

Назив предмета Врста студија

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Основне академске студије здравствене неге

Клиничка пропедевтика

Основне струковне студије здравствене неге

Интерна медицина

Основне струковне студије радиолошке технологије