Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Бранислава Брестовачки СвитлицаВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

branislava.brestovacki@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0002-7286-6861

Картон научног радника: 3149Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет, Нови Сад

Здравствена нега

Докторат

2012

Медицински факултет, Нови Сад

Здравствена нега

Магистратура/мастер

2008

Медицински факултет, Нови Сад

Здравствена нега

Диплома

2007

Медицински факултет, Нови Сад

Здравствена нега

M Опис

21

Brestovački B, Milutinović D. Continuing education of paediatric nurse in Vojvodina, Serbia. Nurse Education Today 2011;31 (5):461-5.

21

Brestovački Svitlica B, Simin D, Milutinović D, Potential causes of medication errors: perceptions of Serbian nurses. International Nursing Review, 2017, 64, (3); 421-427

22

Brestovački Svitlica B, Šajnović M, Simin D, Ivetić J, Milutinović D. Patient safety: Knowledge and attitudes of medical and nursing students: Cross-sectional study. Nurse Education in Practice, 2021;53:103089

23

Bozic A, Gajdobranski Đ, Brestovački Svitlica B, Medic-Pericevic S, Mikov M, Vasovic V, Mikov I. The prevalence of low back pain among nurses in Serbia. Work, 2022;. 71 (1): 249-254

23

Bogdanovic-Vasic S, Z Stojcevic-Maletic J, Brestovacki-Svitlica B, Micunovic S, Knezevic V, Antonic R, Ružic M Protection of health workers employed in a tertiary health institution from hepatitis B virus Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2020, 148 (11-12):695-700

23

Lovrenski J, Zahorjanski S, Strahinjić M, Varga I, Lovrenski A, Brestovački Svitlica B, Ionizing radiation in pediatric radiology: do medical staff and parents know enough - a regional study in Serbia, Nuclear Technology and Radiation Protection Journal, 2019, 34(2):189-200

23

Milutinović D , Ćurčić A, Šumonja S, Simin D, Brestovački B Mid-life women’s knowledge about perimenopause in Vojvodina. HealthMed 2011; 5(6):1674-82

23

Simin D, Milutinović D. Brestovački B, Andrijević I, Cigić T. Improvement of team work in health care trough interprofessional education. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2010; 138(7-8):480-85.

23

Simin D, Milutinović D, Brestovački B, Simić S, Cigić T. Attitude of health science students towards interprofessional education. HealthMed 2010; 4(2):461-69.

23

Milutinović D. Brestovački B, Martinov-Cvejin M. Patients’ satisfaction with nursing care as an indicator of quality of hospital service. HealthMed 2009; 3(4): 421-29

Назив предмета Врста студија

Организација и управљање у здрасвтеној нези

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Безбедност болесника у сестринској пракси

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Безбедност боленика у радиолошкој пракси

Основне струковне студије радиолошке технологије

Здравствена нега у медицинској радиологији

Основне струковне студије радиолошке технологије

Савремени концепти управљања у здравственој нези

Дипломске академске студије здравствене неге – мастер

Управљање људским ресурсима и каријерно вођење у здравственом систему

Дипломске академске студије здравствене неге – мастер

Безбедност и квалитет у здравственом систему

Дипломске академске студије здравствене неге - мастер