Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јованка КоларовићРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за хематологију и онкологију

jovanka.kolarovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 726Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2016

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Докторат

2004

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија, Фамакологија са токсикологијом

Специјализација

1998

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1996

Медицински факултет Нови Сад

Фармакологија са токсикологијом

Диплома

1992

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21a

Popovic J, Spasic D, Tosic J, Kolarovic J, Malti R, Mitic I, Pilipovic S, Atanackovic T. Fractional model for pharmacokinetics of high dose methotrexate in children with acute lymphoblastic leukaemia.. Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 2015; 22(1-3): 451–471 DOI: 10.1016/j.cnsns.2014.08.014.

21

Konstantinidis N, Kolarovic J, Vukavic T, Kacanski N, Vuckovic N. Esophageal leukemic infiltration in children: report of 3 cases. J Ped Gastroenterol 52(6)781-3

22

Tortorano AM, Prigitano A, Esposto MC, Arsic Arsenijevic V, Kolarovic J, Ivanovic D, Paripovic L, Klingspor L, Nordøy I, Hamal P, Arikan Akdagli S, Ossi C, Grancini A, Cavanna C, Lo Cascio G, Scarparo C, Candoni A, Caira M, Drogari Apiranthitou M; ECMM Working Group. European Confederation of Medical Mycology (ECMM) epidemiological survey on invasive infections due to Fusarium species in Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Sep;33(9):1623-30. doi: 10.1007/s10096-014-2111-1. Epub 2014 May 3.

22

Rašković A, Stilinović N, Kolarović J, Vasovic V, Vukmirovic S, Mikov M. The proterctive effects of sylimarin against doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats. Molecules 2011; 16(10):8601-13

23

Ćulafić J, Kolarović J, Pezo L, Čabarkapa V, Nikolić S, Stojadinović A, Solarov MB. Serum Concentration of Hepcidin as an Indicator of Iron Reserves in Children. J Med Biochem 2018; 37(4), 456-464. doi:10.2478/jomb-2018-0003.

23

Kolarovic J, Culafic J, Cabarkapa V, Vuckovic N, Vuckovic D, Bodroza-Solarov M. The incidence of anemia in the adult working population of Vojvodina. J Med Biochem 2014; 33(3):278-83. DOI: 10.2478/jomb-2014-0014.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Интензивна нега и терапија у педијатрији

Интегрисане академске студије медицине

Општа медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Педијатрија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Етички принципи у науци и пракси здравствене неге

Мастер академске студије здравствене неге

Етика у научноистраживачком раду

Докторске академске студије клиничка истраживања

Актуелности у педијатрији

Докторске академске студије клиничка истраживања