Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Санела СлавковићВанредни професор

Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

sanela.slavkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420678

ORCID ID : 0000-0003-2864-7108

Картон научног радника: 4348Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019.

Медицински факултет Нови Сад

Meдицинске дисциплине у специјалној едукацији и рехабилитацији

Докторат

2016.

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље

Магистратура/мастер

2008.

Медицински факултет Нови Сад

Диплома

2003.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Специјална едукација и рехабилитација

M Опис

14

Golubović Š, Slavković S, Brkić N. The possibilities of assessment and classification of capabilities of upper extremity of children with cerebral palsy. In: Stošljević M, Marinković D, Eminović F, editors. Cerebral palsy: a multidisciplinary and multidimensional approach. Belgrade: Association of Special Educators and Rehabilitators of Serbia; Foca: University of East Sarajevo-Faculty of Medicine; 2012. p. 7-24.

23

Golubović Š, Slavković S. Manual ability and manual dexterity in children with cerebral palsy. Hippokratia. 2014;18(4): 310-4.

22

Slavković S, Lazić M, Honan C, Nađ Č, Brkić-Jovanović N, Golubović Š. Differentiation of Cognitive Deficit Profiles in Multiple Sclerosis Patients: Latent Profile Analysis. Med Princ Pract 2019;28:373–379. DOI: 10.1159/000499312

23

Slavković S, Golubović Š, Vojnović M, Nađ Č. Influence of cognitive and motor abilities on the level of current functioning in people with multiple sclerosis. Zdr Varst. 2019 Mar; 58(2): 54–61. DOI:10.2478/sjph-2019-0007

23

Brkić-Jovanović N, Slavković S, Beljanski M, Mihić I, Lazić M. The family of people with multiple sclerosis: the process of family stress adaptation. Iran Red Crescent Med J. 2019;21(1).

Назив предмета Врста студија

Соматопедија

Основне академске студије cпецијалне едукације и рехабилитације

Соматопедија

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Асистивне технологије

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Асистивне технологије

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Увод у дефектологију

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Професионално и радно оспособљавање

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Окупациона терапија

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Рекреативна терапија

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Окупациона терапија у рехабилиатцији особа са инвалидитетом

Мастер академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација - Принципи и пракса у образовању

Мастер академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација - Принципи и пракса у рехабилитацији

Мастер академске студије Специјалне едукације и рехабилитације