Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Санела СлавковићДоцент

Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

sanela.slavkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420678

ORCID ID :

Картон научног радника: 4348Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Специјална едукација и рехабилитација

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље

Магистратура/мастер

2008

Медицински факултет Нови Сад

Диплома

2003

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Специјална едукација и рехабилитација

M Опис

14

Golubović Š, Slavković S, Brkić N. The possibilities of assessment and classification of capabilities of upper extremity of children with cerebral palsy. In: Stošljević M, Marinković D, Eminović F, editors. Cerebral palsy: a multidisciplinary and multidimensional approach. Belgrade: Association of Special Educators and Rehabilitators of Serbia; Foca: University of East Sarajevo-Faculty of Medicine; 2012. p. 7-24.

23

Golubović Š, Slavković S. Manual ability and manual dexterity in children with cerebral palsy. Hippokratia. 2014;18(4): 310-4.

22

Slavković S, Lazić M, Honan C, Nađ Č, Brkić-Jovanović N, Golubović Š. Differentiation of Cognitive Deficit Profiles in Multiple Sclerosis Patients: Latent Profile Analysis. Med Princ Pract 2019;28:373–379. DOI: 10.1159/000499312

23

Slavković S, Golubović Š, Vojnović M, Nađ Č. Influence of cognitive and motor abilities on the level of current functioning in people with multiple sclerosis. Zdr Varst. 2019 Mar; 58(2): 54–61. DOI:10.2478/sjph-2019-0007

33

Odović G, Slavković S., Radić-Šestić M., Golubović Š. Perceptions of workplace difficulties by persons with multiple sclerosis. In:Kulić M, Ilić-Stošović D, editors. Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities. Foca: University of East Sarajevo-Faculty of Medicine; 2014. p. 339-351.

Назив предмета Врста студија

Соматопедија

Основне академске студије cпецијалне едукације и рехабилитације

Соматопедија

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Асистивне технологије

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Асистивне технологије

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Модели и системи у специјалној едукацији и рехабилитацији

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Професионално и радно оспособљавање

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Окупациона терапија

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Методе развијања моторичких способности

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација - Принципи и пракса у образовању

Мастер академске студије Специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација - Принципи и пракса у рехабилитацији

Мастер академске студије Специјалне едукације и рехабилитације