Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Драгана ЖивковићВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Oдељење дечје урологије

dragana.zivkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0001-9391-2938

Картон научног радника: 1835Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега

Докторат

2008

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

2005

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Магистратура/мастер

2003

Медицински факултет Нови Сад

Анатомија

Диплома

1999

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Zivkovic D, Bica DT, Hadziselimovic F.: Relationship between adult dark spermatogonia and secretory capacity of Leydig cells in cryptorchidism. , British Journal of Urology, 2007, Vol. 100, No. 5, str. 1147- 1149, ISSN 0007-1331.

22

Fratrić I, Varga J, Vukmirović S, Suđi J, Živković D. Cryptorchidism and pesticides: Is there a connection? J Pediatr Surg. 2017;52(7):1166-8.

23

Zivković D, Fratrić I. Disturbances of sperm maturation and minipuberty: Is there a connection? Biomed Res Int. 2014;2014:1-4:ID912746.

23

Varga J, Živković D, Vuković D, Gajdobranski Đ, Šarac D. Cryptorchidism – our results and treatment protocol. Paediatr Croat. 2012;56(4):283-6.

22

Živkovic D, Varga J, Konstantinidis G, Vlaški J, Snyder H, Hadžiselimović F. Regional differences in maturation of germ cells of cryptorchid testes: role of environment. Acta Paediatr. 2009;98(8):1339-43.

23

Zivkovic D, Hadziselimovic F. Development of Sertoli cells during mini-puberty in normal and cryptorchid testes. Urol Int. 2009;82(1):89-91.

25

Hadziselimovic F, Zivkovic D.: Is the prohibition of hormonal treatment for cryptorchidism, as suggested by the Nordic consensus group, justifiable? Acta Paediatrica, 2007, Vol. 96, No. 9, str. 1368- 1369, ISSN 0803- 5253

51

Zivkovic D, Bica DG, Hadziselimovic F.: Effects of hormonal treatment on contralateral descended testis in patients with unilateral cryptorchidism, Journal of Pediatric Urology, 2006, Vol. 2, No. 5, str. 468- 472, ISSN 1477-5131.

23

Varga J, Zivkovic D, Grebeldinger S, Somer D: Acute scrotal pain in children – ten years experience, Urol Int (IF 0,709), 2007, Vol. 78, No. 1, str. 73- 77, ISSN 0042-1138.

51

Hadziselimovic F, Zivkovic D, Bica DG, Emmons R.: Importance of Mini-Puberty for fertility in cryptorchidism, Journal of Urology, 2005, Vol. 174, No. 4 Pt 2, str. 1536- 1539, ISSN 0022-5347.

Назив предмета Врста студија

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Клиничка практична настава

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега у ванредним приликама

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Интердисциплинарна здравствена нега

Мастер академске студије здравствене неге

Актуелности у здравственој нези

Докторске студије: Клиничка истраживања