Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Татјана МиљковићДоцент

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

tatjana.miljkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805773

ORCID ID :

Картон научног радника: 5276Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2019

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка медицина

Супспецијализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Кардиологија

Специјализација

2007

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

2000

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Додић С.,Ковачевић Д.,Бјелобрк М.,Петровић М.,Миљковић Т.,Чанковић М.,Вујин Б., Чемерлић-Ађић Н., Додић Б. Spontaneous regression of proximal LAD subocclusive stenosis after left internal mammary artery bypass grafting.Herz,2013.

26

Додић С., Миљковић Т., Бјелобрк М., Ковачевић М., Чолаковић С., Адјиц Ф., Додић Б. Complete disappearance of coronary pathology. Letter to the editor. Herz, 2015

23

Андрић С, Тешић Д, Сомер Д, Срдановић И, Миљковић Т, Јаковљевић Ђ, Велицки Л. Ventriculoatrial synchrony induced heart failure, Acta clinica Belgica 2018.

51

Додић Б, Миљковић Т, Бјелобрк М, Ађић Ф, Додић С..IMPORTANCE OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM APPLIED IN HEALTH ESTABLISHMENTS IN ORDER TO RAISE TREATMENT QUALITY, Медицински преглед, 2016.

64

Miljković T, Bjelobrk M, Radišič B, Pavlović K. Uticaj dužine trajanja hipertenzije na ehokardiografske parameter I stepen dijastolne disfunkcije kod pacijenata sa očuvanom sistolnom funkcijom miokarda leve komore, Prvi kongres kardiovaskularnog imidžinga, Beograd 2015: Srce I krvni sudovi: 28

34

Миљковић Т, Бјелобрк М, Павловић К, Илиц А, Чолаковић С, Додић С. The influence of arterial hypertension duration on left ventricular diastolic parameters in patients with well regulated arterial blood pressure. EuroEcho 2016; abstract book

34

Илић А, Стефановић М, Стојшић С, Тадић С, Стојшић-Милосављевић А, Радишић Б, Бјелобрк М, Миљковић Т, Грковић Д, Павловић К, Дејанвић Ј. Relationship between inter-arm blood pressure difference in gestational hypertension with maternal cardiac function and pregnancy outcome, European Journal of preventive cardiology, Abstracts S16/88

Назив предмета Врста студија

Клиничка пропедевтика – вежбе

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина - вежбе

Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику