Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Слободан ПантелинацВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за медицинску рехабилитацију

slobodan.pantelinac@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843529

ORCID ID :

Картон научног радника: 3188Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Докторат

2014

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Специјализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Диплома

2006

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

52

Pantelinac S, Devecerski G. Functional disability and MRI findings in lumbar disc herniation. HealthMED Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H 2013;7(2):575-582

23

Todorovic-Tomasevic S, Boskovic K, Matijevic R, Demesi-Drljan Cila, Pantelinac S, Knezevic A. Assessment of life quality in patients with Rheumatoid Arthritis. HEALTHMED 2011;5(6):2190-2195

53

S. Tomasevic-Todorović; K. Boskovic; D. Filipovic; N. Naumović, S. Pantelinac. Analysis of Pharmacological Treatment the Patients with Rheumatoid Arthritis. PHARMACA-SERBICA 2009;1(3-4):14-7

53

Летић Ђ, Грујић Н, Видовић В, Живановић П, Кнежевић А, Пантелинац С. Антиоксидативно деловање комерцијалног Нони (Morinda citrifolia L.) сока. Медицина данас 2011;10(10-12):372-6.

52

Девечерски Г, Пантелинац С, Новаковић Б, Мандић В, Бошковић К. Етиолошко клинички аспекти полинеуропатија. Balneoclimatologia 2009;33(3):121-31.

42

Pantelinac S. Lumbalni sindrom - bol, funkcionalna onesposobljenost i biopsihosocijalni činioci nakon mikrodiskektomije. Zadužbina Andrejević 2019.

34

Pantelinac S, Devecerski G. Effects of mechanical lumbar spine traction in treatment of nonspecific acute and subacute low back pain. 10th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Budva. Book Abstracts 2013: 175.

34

Пантелинац С, Девечерски Г, Бећировић Е, Крајнов Ј. Мултипле лезије као узроци лумбалног синдрома. Зброник радова Другог конгреса физијатара Црне Горе, са међународним учешћем, Игало 17-21.2.2010: 59-60.

34

Pantelinac S, Devecerski G, Krajnov J. Questionnaires in the integrated diagnostic, therapeutic and educational approach in low back pain. Journal of Applied Research in Intellectual Disabillities. 2010;23(5):479.

64

Пантелинац С, Девечерски Г, Савић М. Повезаност налаза МРИ лумбалног дела кичме и ЕМНГ налаза код болесника са лумбалним синдромом. Златибор 19-22. мај 2011. Balneoclimatologia 2011:37(1)265-6.

64

Пантелинац С, Девечерски Г. Покретљивост кичме пре и после физикалне терапије лумбалног синдрома са компресивном фрактуром пршљенова. Други конгрес српске трауматолошке асоцијације са међународним учешћем, Ниш, Зборник радова; 6-8 октобар 2011:49-50

64

Девечерски Г, Пантелинац С. Значај физикалне терапије и балнеологије у превенцији остеопорозе. Зборник радова 12. Конгреса физијатара Србије са међународним учешћем, Balneoclimatologia 38(1): Врњачка Бања 17-20. мај 2012:175-183.

Назив предмета Врста студија

Кинезитерапија 1

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Специјална кинезитерапија 1

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Медицинска рехабилитација

Интегрисане академске студије медицине