Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Радмила ВелицкиДоцент

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за хигијену и хуману екологију

radmila.velicki@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897800

ORCID ID :

Картон научног радника: 3969Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Докторат

2018

Медицински факултет Нови Сад

Јавно здравље

Специјализација

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Диплома

2007

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Bjelanovic J, Velicki R, Popovic M, Bjelica A, Jevtic M. Prevalence and some risk factors of childhood obesity. Progress in Nutrition. 2017;19(2):138-145. DOI: 10.23751/pn.v19i2.4832, January 2017

23

Bjelanović J, Jevtić M, Velicki R, Stojisavljević D, Barjaktarović-Labović S, Popović M, Bjelica A. Anthropometric and Growth Characteristics of Schoolchildren in Novi Sad. Srp Arh Celok Lek. 2017 Jan-Feb;145(1-2):14-19 DOI 10.2298/SARH160108002B ISSN Online 2406-0895, UDC:572.51.087-057.87.874(497,113)

23

Trajković Pavlović LjB, Popović MB, Bijelović SV, Velicki RS, Torović LJD. Salt Content in Ready-To-Eat Food and Bottled Spring and Mineral Water Retailed in Novi Sad. Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):362-368.

23

Jevtic M, Velicki R, Popovic M, Cemerlic-Adjic N, Babovic S, Velicki L. Dietary influence on breast cancer, Journal of BUON, 15:455-461, 2010.

26

Susak S, Velicki L, Burazor I, Adjic O, Cemerlic-Adjic N, Velicki R. Mitral valve myxoma: usefulness of cardiovascular magnetic resonance imaging. JOURNAL OF BUON, (2010), vol. 15 br. 4, str. 800-801.

23

Cemerlic-Adjic N, Pavlovic K, Jevtic M, Velicki R, Kostovski S, Velicki L. Obesity paradox in patients undergoing coronary artery bypass grafting: myth or reality? Vojnosanitetski pregled. In press.

Назив предмета Врста студија

Хигијена

Интегрисане академске студије медицине

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Хигијена

Основне академске студије здравствене неге

Хигијена

Основне струковне студије здравствене неге

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне академске студије здравствене неге

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена екологија и јавно здравље

Основне академске студије здравствене неге

Екологија и јавно здравље

Основне академске студије здравствене неге

Хигијена са епидемиологијом

Основне струковне студије радиолошке технологије