Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Вук МарковићНаставник

Медицински факултет, Катедра општеобразовних и општемедицинских предмета

vuk.markovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420677

ORCID ID :

Картон научног радника: 3242Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Енглески језик

Магистратура/мастер

2016

Филозофски факултет Нови Сад

Англистика

Диплома

2000

Филозофски факултет Нови Сад

Енглески језик и књижевност

M Опис

51

Марошан, Зоран; Марковић, Вук: Instrumental and Integrative motivation in Teaching English for Medical Purposes, Medicinski pregled, 2019; LXXII (3-4): 98-104.

14

Marković, Vuk. (2012).Teaching English for Medical Purposes to Foreign Students. Filologija i univerzitet, zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. ISBN: 978-86-7379-263-7. Str. 688-692.

64

Marković, Vuk. Nastava engleskog kao stranog jezika za studente medicinske struke. Međunarodni naučni skup Nauka i savremeni univerzitet, održan na Filozofskom fakultetu u Nišu, 10-11. novembra 2011. Rad štampan u izvodu u Knjizi rezimea – Nauka i savremeni univerzitet. Niš: Izdavački centar Filozofskog fakuleta u Nišu. Str. 229.

34

Marković, Vuk i Marošan, Zoran. Phonological Problems in the Acquisition of English Medical Terms. Rad predstavljen na međunarodnoj konferenciji 2nd Belgrade International Meeting of English Phoneticians (BIMEP 2010), održanoj na Filološkom fakultetu u Beogradu, 24-25. marta 2010. Rad štampan u izvodu u BIMEP 2010 – Book of Abstracts. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu. Str. 13.

51

Марковић, Вук; Марошан, Зоран: Анализа језичке компетенције и потреба студената Медицине, Стоматологије и Здравствене неге у настави енглеског као језика наставне струке, Медицински преглед, 2011, LXIV: 21-24.

24

Марошан, Зоран; Марковић, Вук: Типичне грешке у изговору медицинске терминологије енглеског језика које праве студенти 1. и 2. године Медицине на Медицинском факултету у Новом Саду, Медицински преглед, 2010, LXIII: 763-766.

52

Marković, Vuk. Učenje engleskog kao jezika medicinske struke: pristup zasnovan na potrebama studenata. Pedagoška stvarnost, 2010, 1-2. ISSN 0553-4569. Str. 91-97.

14

Марковић В, Марковић М. Утицај глобализације на језик популарне културе. У: Лопичић В, Мишић Илић Б. Језик, књижевност, глобализација, зборник радова. Филозофски факултет у Нишу. 2008. ИСБН 978-86-7379-161-6, стр 153-158.

Назив предмета Врста студија

Енглески језик II

Интегрисане академске студије медицине

Енглески језик II

Интегрисане академске студије стоматологије

Енглески језик II

Интегрисане академске студије фармације

Енглески језик I

Основне струковне студије здравствене неге

Енглески језик II

Основне струковне студије здравствене неге

Енглески језик

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Енглески језик

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Енглески језик I

Основне струковне студије радиолошке технологије

Енглески језик II

Основне струковне студије радиолошке технологије