Научна секција


О РАДУ НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Научна секција је организација Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду која за циљ има окупљање студената и њихово организовано укључивање у научноистраживачки рад на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.


АКТУЕЛНОСТИЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА СТУДЕНТСКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА


Пријава студентских научноистраживачких радова почиње 1. 11. 2023. и траје до 31. 11. 2023. у 23:59 након чега ће линк бити затворен и накнадна пријава неће бити могућа. 


Линк за пријаву:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=57pxd85gB0aFtSkqZSSbKP6_nnYvBURChtKeGusXayZUNlQ5TDQ4SEM5VFY0QTBYNlhZRVlXVjc5Mi4u&fbclid=PAAaarN6xOiEY6e2X-jQed9jZDZTiwjnz4B4eK4JKcKAnYG3iJClmLBCBYM4o_aem_AWQbw8_NvmSFUvWt_X1vPwRfkHDk3AStTyzxrbV9YnRzxrn5feq hPgh0KOvJpWrQW3IЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА СТУДЕНТСКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА


Предаја студентских научноистраживачких радова почиње 13. 2. 2023. и траје до 17. 2. 2023. године у 23.59.
Накнадна предаја није могућа.
Рад и сву пропратну документацију потребно је послати координатору задуженом за катедру у оквиру које пишете рад.
Радове написане у сарадњи са Факултетом техничких наука потребно је послати на мејл адресу председника Научне секције: ana.balenovic10@gmail.com  

Упутство за предају рада можете прочитати овде.


УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ РАДА У СКЛОПУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА


Информације о пројекту, као и услове за пријаву можете погледати овде.

Формулар за пријаву можете преузети овде.

Попуњен формулар и скениран извод оцена потребно је послати председнику Научне секције на мејл адресу ana.balenovic10@gmail.com најкасније до понедељка, 14. 11. 2022. године. 


Листу ментора посебно заинтересованих за рад са студентима за академску 2022/23. годину можете погледати овде.


Пријава радова Научној секцији траје од 1. 11. 2022. до 30. 11. 2022. попуњавањем формулара доступног овде.ВАЖНИ ДАТУМИ

2022/2023. 
РУКОВОДСТВО НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ


Председник Научне секције: Магдалена Пантић panticmagdalena22@gmail.com

Потпредседник Научне секције: Исидора Васић isidora015@gmail.com


КООРДИНАТОРИ ЗА САРАДЊУ СА КАТЕДРАМА

Магдалена Пантић

panticmagdalena22@gmail.com

1. Хирургија

2. Медицинска рехабилитација

3. Физикална медицина и рехабилитација

4. Педијатрија

5. Ургентна медицина

6. Анестезија и преоперативна медицина

Исидора Васић

isidora015@gmail.com

1. Анатомија

2. Радиологија

3. Патолошка физиологија и лабораторијска медицина

4. Оториноларингологија

5. Офталмологија

Ана Баленовић

ana.balenovic10@gmail.com

1. Интерна медицина

2. Трансфузиологија

Сара Шекеровић

sara.sekerovic@gmail.com

1. Психијатрија и психолошка медицина

2. Дерматовенерологија

3. Епидемиологија

4. Онкологија

Чедомир Вулетић

cedomirvuletic5@gmail.com

1. Патологија

2. Судска медицина

3. Општа медицина и геријатрија

Наталија Нешковић

natalija.neskovic@gmail.com

1. Физиологија

2. Микробиологија са паразитологијом и имунологијом

3. Медицина рада

4. Општеобразовни предмети

Анастасија Илић

2002stasa@gmail.com

1. Гинекологија и акушерство

2. Хистологија и ембриологија

3. Социјална медицина и здравствена статистика са информатиком

Тијана Станковић

tijic777@icloud.com

1. Здравствена нега

2. Психологија

3. Специјална едукација и рехабилитација

Никола Јањатов

janjatovnikola@yahoo.com

1. Инфективне болести

2. Неурологија

3. Спортска медицина

4. Нуклеарна медицина

Доротеја Арбутина

doroteja2arbutina@gmail.com

1. Фармација

Бојана Мамужић

bojanamamuzic00@gmail.com

1. Фармакологија и токсикологија

2. Биохемија

Јована Радоњић

jovana.radonjic212@gmail.com

1. Дентална медицина

2. Стоматологија са максилофацијалном хирургијом


ПРАВИЛНИК О РАДУ НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ


Правилник о раду Научне секције можете преузети овде.УСЛОВИ ЗА ПИСАЊЕ РАДА


Услове за писање рада можете прочитати овде.УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ РАДА


Пријава радова врши се попуњавањем електронског формулара у периоду од 1. до 30. новембра 2021. године. Електронски формулар биће у наведеном периоду доступан на сајту Факултета у одељку Актуелности Научне секције и на званичној Фејсбук страници Научне секције.

Молимо Вас да пре пријаве рада проверите да ли испуњавате услове за писање студентског научноистраживачког рада.


УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА


Упутство за писање рада можете погледати овде.


Насловну страну за радове писане на ћирилици можете преузети овде.
Насловну страну за радове писане на латиници можете преузети овде.
Насловну страну за радове писане на енглеском језику можете преузети овде.
Насловну страну за радове писане у сарадњи са Факултетом техничких научка можете преузети овде.

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РАДА


Предаја радова Научној секцији у текућој академској години вршиће се онлајн путем у периоду од 12. до 16. фебруара 2024. године.

Упутство за предају рада можете прочитати овде.


Формулар за предају рада можете преузети овде.


Информације о етичким комисијама можете погледати овде.


Изјаву о аутентичности и сагласност ментора можете преузети овде.


КОНГРЕСИКОНТАКТ И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ


Званична Фејсбук страница Научне секције: https://www.facebook.com/naucnasekcijamfns/

Званична Инстаграм страница Научне секције: @naucnasekcijamfns

Званична мејл адреса Научне секције: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rsЧЕСТА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


1. На колико радова могу бити аутор у току једне академске године?

Један студент може бити аутор највише једног раду у току једне академске године.

2. На колико радова могу бити коаутор у току једне академске године?

Један студент може бити коаутор на највише једном раду у току једне академске године.

3. Ко може бити ментор на студентском раду?

Ментор може да сарађује са највише два студента у току једне академске године. За ментора студентског рада може бити именована особа са наставним звањем (доцент, ванредни професор, редовни професор), научним звањем (научни сарадник, виши научни сарадник, научни саветник), те сарадничким (асистент са докторатом, асистент, асистент-приправник, сарадник у настави) или истраживачким звањем (истраживач-приправник, истраживач-сарадник) на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.

4. Колико студентских радова може да менторише један ментор у току једне академске године?

Један ментор може да менторише највише два студентска рада у току једне академске године.

5. Уколико још увек нисам положио испит из неког предмета да ли могу да пишем рад?

Студент може писати рад из предмета који још увек није положио, али у тренутку предаје рада исти предмет мора бити положен са оценом 9 или 10.

6. Просек ми је 8,47, да ли могу да пишем научни рад?

У тренутку предаје рада просек мора бити минимално 8,5.

7. Да ли коаутор може бити студент са оценом мањом од 9 из предмета из којег пишемо рад?

Не. Иста правила која важе за аутора важе и за коаутора. Услове писања рада можете погледати овде.

8. Писао сам рад који је прошао рецензију, али га нисам презентовао на Конгресу студената Медицинског факултета, да ли га могу презентовати ове године?

Не, студенти могу пријавити само оригиналан рад из текуће године или рад који су претходно написали, а није прошао писмену рецензију.СТУДЕНТСКИ КОНГРЕСИ


КОНГРЕС СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Књигу сажетака са Конгреса студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду одржаног 22. 5. 2021. године можете преузети овде.

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНЕ КОНГРЕСЕ
Информације о суфинансирању
Формулар за пријаву можете преузети овде.


ГАЛЕРИЈА