Центар за медицинску едукацију и симулацију (ЦМЕС)

Управник

проф. др Гордана Јовановић

gordana.jovanovic@mf.uns.ac.rs

Заменик управника

др Никола Бошковић


Центар за медицинску едукацију и симулацију (ЦМЕС) основан је 2019. године као резултат тежње за унапређењем наставе кроз увођење модерних облика наставе, са нагласком на практичну и очигледну наставу.
Центар располаже опремом за обуку из области кардиопулмоналне реанимације, обезбеђења дисајног и венског пута, основних и напредних мера прве помоћи, прехоспиталног збрињавања, пропедевтике, здравствене неге, као и за извођење комплексих клиничких симулација.
У Центру се одвија део наставе за студенте свих студијских програма из области анестезије и периоперативне медицине, ургентне медицине, прве помоћи, хирургије, интерне медицине и здравствене неге, а поред тога, у оквиру ваннаставних делатности, организују се и различите обуке.