КАТЕДРЕ

Катедра за спортску медицину

Миодраг Драпшин

Шеф катедре


0216624163
miodrag.drapsin@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Завод за физиологију