КАТЕДРЕ

Катедра за медицину рада

Иван Миков

Шеф катедре


0214843712
ivan.mikov@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Поликлиника