КАТЕДРЕ

Катедра за онкологију

Зоран Радовановић

Шеф катедре


0214805100
zoran.radovanovic@mf.uns.ac.rs
Институт за онкологију Војводине, Клиника за оперативну онкологију


Светлана Поповић Петровић

Редовни професор


Зоран Радовановић

Ванредни професор


Лазар Поповић

Ванредни професор


Силвија Лучић

Ванредни професор


Оливера Иванов

Асистент са докторатом


Бојана Гутић

Асистент


Јелена Личина

Асистент


Маја Поповић

Асистент