КАТЕДРЕ

Катедра за офталмологију

Владимир Чанадановић

Шеф катедре


0214843301
vladimir.canadanovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за очне болести


Владимир Чанадановић

Редовни професор


Десанка Грковић

Ванредни професор


Никола Бабић

Ванредни професор


Софија Давидовић

Ванредни професор


Стефан Брунет

Асистент