КАТЕДРЕ

Катедра за патологију

Милана Пањковић

Шеф катедре


0214843313
milana.panjkovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Центар за патологију и хистологију