КАТЕДРЕ

Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Мирјана Ђерић

Шеф катедре


021527650
mirjana.djeric@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Центар за лабораторијску медицину


Горана Митић

Редовни професор


Зоран Стошић

Редовни професор


Мирјана Ђерић

Редовни професор


Биљана Вучковић

Ванредни професор


Велибор Чабаркапа

Ванредни професор


Ана Јаковљевић

Асистент са докторатом


Невена Еремић Којић

Асистент са докторатом


Станислава Николић

Асистент са докторатомСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Патолошка физиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Нуклеарна медицина
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Патофизиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Патолошка физиологија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Патофизиологија
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Патофизиологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Патологија и патофизиологија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Патологија и патофизиологија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе нуклеарне медицине
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Клиничка нуклеарна медицина
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стручна пракса из нуклеарне медицине
Обавезан