КАТЕДРЕ

Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мирослав Илић

Шеф катедре


0214843858
miroslav.p.ilic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију