КАТЕДРЕ

Катедра за судску медицину

Игор Веселиновић

Шеф катедре


0214843356
igor.veselinovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику