КАТЕДРЕ

Катедра за епидемиологију

Владимир Петровић

Шеф катедре


0214897886
vladimir.petrovic@mf.uns.ac.rs
Институт за јавно здравље Војводине


Владимир Петровић

Редовни професор


Горана Драговац

Редовни професор


Тихомир Дуганџија

Ванредни професор


Снежана Медић

Асистент са докторатом