Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану едукацију


Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком Савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра за континуирану медицинску едукацију:
 • стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем сталног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите,
 • доквалификација здравствених радника,
 • друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских и друштвенo-хуманистичких наука из области које су у интересу Факултета.

Континуирана медицинска едукација се састоји од образовних активности које служе да се одрже, развију или повећају знања, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. Континуирана медицинска едукација је скуп знања и вештина општепризнатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.
 • Континуирана едукација у 2017.
 • Континуирана едукација у 2018.
 • Континуирана едукација у 2019.
 • Континуирана едукација у 2020.

Контакт:

Улица Хајдук Вељкова бр. 3
21000 Нови Сад
Телефон/факс: +381 21 425 509
Телефон: + 381 21 484 3010
Електронска пошта: ckezns@mf.uns.ac.rs

Презентације и видео материјали


Организација Центра


Руководилац

проф. др Милица Медић Стојаноска, продекан за докторске студије и специјализације
milica.medic-stojanoska@mf.uns.ac.rs

Стручна служба

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Светлана Глигоревић шеф за административно-техничке послове Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
svetlana.gligorevic@mf.uns.ac.rs
gligsvet@uns.ac.rs
Тијана Селаковић

менаџер Центра

ckezns@mf.uns.ac.rs
Драгиша Ђурђев административно-технички секретар Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
dragisa.djurdjev@mf.uns.ac.rs

Програмски савет

Име и презиме

Функција

проф. др Милица Медић Стојаноска председник
проф. др Владимир Петровић

члан

проф. др Јанко Пастернак члан
проф. др Снежана Томашевић Тодоровић члан
проф. др Млађан Протић члан
проф. др Никола Бабић члан
проф. др Маја Буљчик Чупић члан

Правилник о раду Центра


Пријава и акредитација курсева


Рокови за достављање програма континуиране едукације:

Рок

      Датум     

I 5. јануар
II 15. март
III 15. јун
IV 15. септембар

Обрасци за акредитацију курсева

Ценовник услуга

Програми континуиране едукацијеНазив курса

Предавач

Датум одржавања

Акредитација

Број
бодова
за
предавача

Број
бодова
за
полазника

од

до

Март 2021

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Основе имунизације - шта
морате знати да би успешно спроводили
имунизацију" www.izjzv.org.rs

В. Петровић

01. 03. 2021

01. 03. 2022

Акредитован за лекаре

7

5

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена
имунизација и епидемиологија вакцином
превентабилних болести" www.izjzv.org.rs

В. Петровић

01. 03. 2021

01. 03. 2022

Акредитован за лекаре

7

5

Ларингомикроскопска хирургија -
ОДЛОЖЕН

Р. Јовић

10. 03. 2021

11. 03. 2021

Акредитован

14

7

Превенција инфекција изазваних хуманим
папилома вирусима

В. Петровић

29. 03. 2021

29. 03. 2021

Акредитован

3

2

Превенција инфекција изазваних хуманим
папилома вирусима

В. Петровић

31. 03. 2021

31. 03. 2021

Акредитован

3

2

Мај 2021

The 9TH BALKAN CONGRESS OF NUKLEAR MEDICINE -
ОДЛОЖЕН

Ј. Михаиловић

12. 05. 2021

15. 05. 2021

Акредитован

15

13,11,10

Школа за цитоскринере цервикалне
цитологије - други ниво школе

M. Пaњковић/ Ж. Ери

18. 05. 2021

01. 06. 2021

Акредитован

12

6

Менталне и телесне болести у коморбидитету
- ОДЛОЖЕН

М. Цвјетковић Бошњак

24. 05. 2021

24. 05. 2020

Акредитован

12

6

8. КУРС „Терапијско јахање и хипотерапија у
пракси“ - ОДЛОЖЕН

Ј. Станић/ А. Миков

28. 05. 2021

28. 05. 2021

Акредитован

12

6

Август 2021

Клиничка електроенцефалографија са
епилептологијом

Ј. Михаљев Мартинов

30. 08. 2021

28. 02. 2022

Акредитован

12

6

Електроенцефалографија - ЕЕГ

Ј. Михаљев Мартинов

30. 08. 2021

30. 10. 2021

Акредитован

12

6

Септембар 2021

Главобоље и болна стања у неурологији

Ј. Михаљев Мартинов

10. 09. 2021

10. 09. 2021

Акредитован

12

6

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

M. Пaњковић/ Ж. Ери

13. 09. 2021

03. 12. 2021

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија

М. Цвијановић

15. 09. 2021

15. 02. 2022

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

М. Цвијановић

15. 09. 2021

16. 11. 2021

Акредитован

12

6

Електромагнетно поље и његов утицај на
човека

Ј. Михаљев Мартинов

17. 09. 2021

17. 09. 2021

Акредитован

12

6

Заштита права пацијената

Ј. Михаљев Мартинов

24. 09. 2021

24. 09. 2021

Акредитован

12

6

Октобар 2021

Превенција и терапија хроничног бола /
Prevention and Therapy of Chronic Pain

С. Томашевић Тодоровић

01. 10. 2021

02. 10. 2021

Акредитован

13

8

BETHESDA КЛАСИФИКАЦИЈА ЦЕРВИКАЛНЕ
ЦИТОЛОГИЈЕ

M. Пaњковић/ Ж. Ери

23. 10. 2021

23. 10. 2021

Акредитован

12

6

Новембар 2021

Мобинг - облици и регулативе

Ј. Михаљев Мартинов

08. 11. 2021

08. 11. 2021

Акредитован

12

6

Права и обавезе лекара и пацијената

Ј. Михаљев Мартинов

15. 11. 2021

15. 11. 2021

Акредитован

12

6

Интерперсонални односи у здравству

Ј. Михаљев Мартинов

22. 11. 2021

22. 11. 2021

Акредитован

12

6