Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану едукацију


Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком Савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра за континуирану медицинску едукацију:
 • стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем сталног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите,
 • доквалификација здравствених радника,
 • друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских и друштвенo-хуманистичких наука из области које су у интересу Факултета.

Континуирана медицинска едукација се састоји од образовних активности које служе да се одрже, развију или повећају знања, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. Континуирана медицинска едукација је скуп знања и вештина општепризнатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.
 • Континуирана едукација у 2017.
 • Континуирана едукација у 2018.
 • Континуирана едукација у 2019.
 • Континуирана едукација у 2020.
 • Континуирана едукација у 2021.
 • Континуирана едукација у 2022.

Контакт:

Улица Хајдук Вељкова бр. 3
21000 Нови Сад
Телефон/факс: +381 21 425 509
Телефон: + 381 21 484 3010
Електронска пошта: ckezns@mf.uns.ac.rs

Презентације и видео материјали


Организација Центра


Руководилац

проф. др Милица Медић Стојаноска, продекан за докторске студије и специјализације
milica.medic-stojanoska@mf.uns.ac.rs

Стручна служба

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Светлана Глигоревић шеф за административно-техничке послове Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
svetlana.gligorevic@mf.uns.ac.rs
gligsvet@uns.ac.rs
Тијана Селаковић

менаџер Центра

ckezns@mf.uns.ac.rs
Драгиша Ђурђев административно-технички секретар Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
dragisa.djurdjev@mf.uns.ac.rs

Програмски савет

Име и презиме

Функција

проф. др Милица Медић Стојаноска председник
проф. др Миољуб Ристић

члан

проф. др Стаменко Шушак члан
проф. др Јасна Михаиловић члан
проф. др Оливера Николић члан
проф. др Владимир Чанадановић члан
доц. др Маја Милановић члан

Правилник о раду Центра


Пријава и акредитација курсева


Рокови за достављање програма континуиране едукације:

Рок

      Датум     

I 25. децембар
II 15. март
III 15. јун
IV 15. септембар

Обрасци за акредитацију курсева

Ценовник услуга

Програми континуиране едукацијеНазив курса

Предавач

Датум одржавања

Акредитација

Број
бодова
за
предавача

Број
бодова
за
полазника

од

до

Август 2022

ТЕСТ Принципи Добре клиничке праксе (ICH Е6
(R2) GCP)

Ј. Хелен Цвејић / М. Стаменковић

15. 08. 2022

15. 08. 2023

Акредитован

7

5

Јануар 2023

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

С. Симић

16. 01. 2023

21. 03. 2023

Акредитован

12

6

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

М. Пањковић / Ж. Ери

31. 01. 2023

28. 04. 2023

Акредитован

12

6

Школа за цитоскринере цервикалне
цитологије – други ниво школе

М. Пањковић / Ж. Ери

31. 01. 2023

13. 02. 2023

Акредитован

12

6

Март 2023

Новине у дијагностици и лечењу малигних
тумора главе и врата

Р. Јовић

20. 03. 2023

20. 03. 2023

У поступку

12

6

Колор доплер ултрасонографија

С. Стојановић

25. 03. 2023

25. 03. 2023

Акредитован

12

6

Практична доплер ултрасонографија

С. Стојановић

27. 03. 2023

07. 04. 2023

Акредитован

12

6

Април 2023

Међународни симпозијум о карциному
штитасте жлезде/International Symposium on Thyroid
Carcinoma

Ј. Михаиловић

06. 04. 2023

07. 04. 2023

Акредитован

10

9, 7, 6

Септембар 2023.

Клиничка електромионеурографија

С. Симић

11. 09. 2023

11. 02. 2024

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

С. Симић

11. 09. 2023

12. 11. 2023

Акредитован

12

6

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

М. Пањковић / Ж. Ери

19. 09. 2023

09. 12. 2023

Акредитован

14

7

Октобар 2023.

Психофармаци у трудноћи

М. Цвјетковић Бошњак

03. 10. 2023

03. 10. 2023

Акредитован

12

6

Етиологија, дистрибуција и превенција рака
грлића материце

Т. Дуганџија

06. 10. 2023

06. 10. 2023

Акредитован

3

2

Интегративно збрињавање бола/INTEGRATIVE PAIN
TREATMENT

С. Томашевић Тодоровић

27. 10. 2023

28. 10. 2023

Акредитован

13

11, 9, 8

Ултрасонографија остеомускуларног система

С. Стојановић

30. 10. 2023

30. 10. 2023

Акредитован

12

6

Практична ултрасонографија
остеомускуларног система

С. Стојановић

31. 10. 2023

10. 11. 2023

Акредитован

12

6

Новембар 2023.

Цитологија цервикалног бриса - дилеме и
проблеми у пракси

М. Пањковић / Ж. Ери

04. 11. 2023

04. 11. 2023

Акредитован

14

7

Школа за цитоскринере цервикалне
цитологије – други ниво школе

М. Пањковић / Ж. Ери

07. 11. 2023

18. 11. 2023

Акредитован

14

7

Колор доплер ултрасонографија

С. Стојановић

27. 11. 2023

27. 11. 2023

Акредитован

12

6

Практична доплер ултрасонографија

С. Стојановић

28. 11. 2023

08. 12. 2023

Акредитован

12

6

Децембар 2023.

Главобоље и болна стања у неурологији

Ј. Михаљев Мартинов / С. Симић

01. 12. 2023

01. 12. 2023

Акредитован

12

6

Ултрасонографија абдомена, мале карлице и
штитасте жлезде у свакодневној пракси

С. Стојановић

11. 12. 2023

11. 12. 2023

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

С. Симић

11. 12. 2023

11. 02. 2024

Акредитован

12

6

Практична ултрасонографија абдомена, мале
карлице и штитасте жлезде

С. Стојановић

12. 12. 2023

22. 12. 2023

Акредитован

12

6