Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану едукацију


Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком Савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра за континуирану медицинску едукацију:
 • стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника са циљем сталног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите,
 • доквалификација здравствених радника,
 • друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских и друштвенo-хуманистичких наука из области које су у интересу Факултета.

Континуирана медицинска едукација се састоји од образовних активности које служе да се одрже, развију или повећају знања, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији. Континуирана медицинска едукација је скуп знања и вештина општепризнатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.
 • Континуирана едукација у 2017.
 • Континуирана едукација у 2018.
 • Континуирана едукација у 2019.
 • Континуирана едукација у 2020.
 • Континуирана едукација у 2021.

Контакт:

Улица Хајдук Вељкова бр. 3
21000 Нови Сад
Телефон/факс: +381 21 425 509
Телефон: + 381 21 484 3010
Електронска пошта: ckezns@mf.uns.ac.rs

Презентације и видео материјали


Организација Центра


Руководилац

проф. др Милица Медић Стојаноска, продекан за докторске студије и специјализације
milica.medic-stojanoska@mf.uns.ac.rs

Стручна служба

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Светлана Глигоревић шеф за административно-техничке послове Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
svetlana.gligorevic@mf.uns.ac.rs
gligsvet@uns.ac.rs
Тијана Селаковић

менаџер Центра

ckezns@mf.uns.ac.rs
Драгиша Ђурђев административно-технички секретар Центра ckezns@mf.uns.ac.rs
dragisa.djurdjev@mf.uns.ac.rs

Програмски савет

Име и презиме

Функција

проф. др Милица Медић Стојаноска председник
проф. др Миољуб Ристић

члан

проф. др Стаменко Шушак члан
проф. др Јасна Михаиловић члан
проф. др Оливера Николић члан
проф. др Владимир Чанадановић члан
доц. др Маја Милановић члан

Правилник о раду Центра


Пријава и акредитација курсева


Рокови за достављање програма континуиране едукације:

Рок

      Датум     

I 5. јануар
II 15. март
III 15. јун
IV 15. септембар

Обрасци за акредитацију курсева

Ценовник услуга

Програми континуиране едукацијеНазив курса

Предавач

Датум одржавања

Акредитација

Број
бодова
за
предавача

Број
бодова
за
полазника

од

до

Новембар 2021

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Знања и улога фармацеута
у одабиру дијететских производа витамина Д,
Ц и цинка"

kme.mf.uns.ac.rs/course/view.php?id=3

М. Лалић Поповић/
Ј. Јовичић Бата

18. 11. 2021

18. 11. 2022

Акредитован
за фармацеуте

6

4

Јануар 2022

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

Ж.Ери/М.Пањковић

31. 01. 2022

29. 04. 2022

Акредитован

12

6

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере - други ниво школе

Ж.Ери/М.Пањковић

31. 01. 2022

11. 02. 2022

Акредитован

12

6

Март 2022

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Систем имунизације у
пракси" - www.izjzv.оrg.rs

М. Ристић

04. 03. 2022

04. 03. 2023

Акредитован

7

5

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ “Напредни курс -
савремена имунизација и епидемиологија
вакцином превентабилних болести” www.izjzv.org.rs

В. Петровић/М. Ристић

07. 03. 2022

07. 03. 2023

Акредитован
за лекаре

7

5

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Основе имунизације - шта
морате знати да би успешно спроводили
имунизацију” www.izjzv.org.rs

В. Петровић

07. 03. 2022

07. 03. 2023

Акредитован
за лекаре

7

5

Април 2022

Малигни мезенхимни тумори главе и врата

Р. Јовић

01. 04. 2022

01. 04. 2022

Акредитован

12

6

Цитологија цервикалног бриса-дилеме и
проблеми у пракси

Ж.Ери/М.Пањковић

02. 04. 2022

02. 04. 2022

Акредитован

12

6

Систем имунизације у пракси

Миољуб Ристић

19. 04. 2022

19. 04. 2022

стручни састанак

3

2

Мај 2022

Главобоље и болна стања у неурологији

Ј. Михаљев Мартинов

13. 05. 2022

13. 05. 2022

Акредитован

12

6

Права и обавезе лекара и пацијената

Ј. Михаљев Мартинов

20. 05. 2022

20. 05. 2022

Акредитован

12

6

Трећи српски сенолошки конгрес

https://www.senologija.org/

T. Ивковић Капицл/Д. Ђилас

27. 05. 2022

28. 05. 2022

Акредитован

13

11, 9, 8

Јун 2022

Мобинг - облици и регулатива

Ј. Михаљев Мартинов

10. 06. 2022

10. 06. 2022

Акредитован

12

6

Август 2022

ТЕСТ Принципи Добре клиничке праксе (ICH Е6 (R2)
GCP)

Ј. Хелен Цвејић/М. Стаменковић

15. 08. 2022

15. 08. 2023

Акредитован

7

5

Септембар 2022

Клиничка електроенцефалографија са
епилептологијом

Ј. Михаљев Мартинов

05. 09. 2022

06. 03. 2023

Акредитован

12

6

Eлектроенцефалографија - ЕЕГ

Ј. Михаљев Мартинов

05. 09. 2022

05. 12. 2022

Акредитован

12

6

Paediatric MRI course

Ј. Ловренски/J. Kasznia Brown

07. 09. 2022

09. 09. 2022

Акредитован

14

7

Интерперсонални односи у здравству

Ј. Михаљев Мартинов

12. 09. 2022

12. 09. 2022

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија

С. Симић

14. 09. 2022

14. 02. 2023

Акредитован

12

6

Клиничка електромионеурографија за
неурофизиолошке асистенте

С. Симић

15. 09. 2022

16. 11. 2022

Акредитован

12

6

Школа цервикалне цитологије за
цитоскринере

М. Пањковић/Ж. Ери

19. 09. 2022

09. 12. 2022

Акредитован

12

6

Заштита права пацијената

Ј. Михаљев Мартинов

23. 09. 2022

23. 09. 2022

Акредитован

12

6

Октобар 2022

Електромагнетно поље и његов утицај на
човека

Ј. Михаљев Мартинов

07. 10. 2022

07. 10. 2022

Акредитован

12

6

2nd NOVI SAD HIV INTERNATIONAL
MEETING - METABOLIC SYNDROME AND
HIV

С. Бркић

07. 10. 2022

07. 10. 2022

Акредитован

10

6

Ултрасонографија остеомускуларног система

С. Стојановић

10. 10. 2022

10. 10. 2022

Акредитован

12

6

Практична ултрасонографија
остеомускуларног система

С. Стојановић

11. 10. 2022

21. 10. 2022

Акредитован

12

6

Увод у клиничке студије и принципи Добре
клиничке праксе (ICH Е6 (R2) GCP)

Ј. Хелен Цвејић/М. Стаменковић

20. 10. 2022

20. 10. 2022

Акредитован

12

6

Колор доплер ултрасонографија

С. Стојановић

24. 10. 2022

24. 10. 2022

Акредитован

12

6

Практична доплер ултрасонографија

С. Стојановић

25. 10. 2022

07. 11. 2022

Акредитован

12

6

иНОВАција знања и могућности развоја
Кардиологије у Србији (НОВА-К 2022)

А. Стојшић-Милосављевић

28. 10. 2022

30. 10. 2022

Акредитован

13

11, 9, 8

BETHESDA систем за интерпретацију
цитопатологије штитасте жлезде

Ж.Ери/ М.Пањковић

29. 10. 2022

29. 10. 2022

Акредитован

12

6

Новембар 2022

Ултрасонографија абдомена, мале карлице и
штитасте жлезде у свакодневној пракси

С. Стојановић

01. 11. 2022

01. 11. 2022

Акредитован

12

6

Практична ултрасонографија абдомена, мале
карлице и штитасте жлезде

С. Стојановић

02. 11. 2022

14. 11. 2022

Акредитован

12

6

Бол у теорији и пракси/Pain in theory and practice

С. Томашевић-Тодоровић

04. 11. 2022

05. 11. 2022

Акредитован

13

11, 9, 8

Школа за цитоскринере цервикалне
цитологије - други ниво школе

М. Пањковић/Ж. Ери

07. 11. 2022

18. 11. 2022

Акредитован

12

6

3. Дани вакцинације

В. Петровић

17. 11. 2022

19. 11. 2022

Акредитован

9

5

Принципи оптимализације дозирања
антибиотика у болничким условима – значај
мултидисциплинарног приступа

З. Томић

23. 11. 2022

23. 11. 2022

У поступку

-

-

Децембар 2022

Дисекција темпоралне кости

Д. Данкуц

08. 12. 2022

09. 12. 2022

У поступку

-

-

Управљање медицинским отпадом

С. Бијеловић

15. 12. 2022

15. 12. 2022

У поступку

-

-