Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Ержебет Ач НиколићРедовни професор

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

erzebet.ac-nikolic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897846

ORCID ID :

Картон научног радника: 608Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2015

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2002

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

1991

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

1991

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1980

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

24

Грујић В, Мартинов Цвејин М, Ač Nikolić E, Dragnić N, Mijatović Jovanović V, Kvrgić S. Travar S.Association between obesity and socioeconomic factors and lifestyle. Vojnosanit Pregl. 2009; vol.66 (No.9): 683-772

23

Ač-Nikolić E, Zarić D, Nićiforović-Šurković O. Prevalence of Internet Addiction among Schoolchildren in Novi Srp Arh Celok Lek. 2015 Nov-Dec;143(11-12):719-25

23

Kvrgić S, Harhaji S, Mijatović Jovanović V, Ač Nikolić E, Radić I, Čanković S, Čanković D. Gender Differences in Mental Health among Adult Population in Vojvodina, Serbia. Iranian J Publ Health. 2013; (42): 833-841

23

Cankovic S, Ac Nikolic E, Mijatovic Jovanovic V, Kvrgic S, Harhaji S, Radic I. Quality of life of elderly people living in retirement home. Vojnosanit Pregl. Vojnosanit Pregl.2016;73(1):42-6.

23

E. Ac Nikolic, S Susnjevic, V Mojatovic Jovanovic, S Ukropina, S. Kvrgic, O. Niciforovic Surkovic. Social Functioning and quality of life of disabled people, Health MED, Volume 6, No7, 2012, 24942500.

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-(модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање) и модул логопедија (изборни предмет)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Геријатрија

Интегрисане академске студије медицине

Упитници у медицинским истраживањима

Докторске академске студије – Клиничка истраживања, докторске академске студије – Јавно здравље

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет)

Здравствена нега старих са основама геријатрије

Основне академске студије здравствене неге