Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Александра ДороњскиРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

aleksandra.doronjski@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 2294Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2007

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Докторат

1997

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1994

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Специјализација

1988

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

1981

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Doronjski Aleksandra D,Csuka Dorottya,Prohaszka Zoltan (2019) Hemolytic uremic syndrome complicating whooping cough, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, vol. 147, br. 1-2, str. 89-93 (Article)

23

Radovanovic Tanja N,Spasojevic Slobodan D,Stojanovic Vesna D,Doronjski Aleksandra D (2018) Etiology and Outcome of Severe Apparent Life-Threatening Events in Infants, PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol. 34, br. 10, str. 687-690 (Article)

21

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Radovanovic Tanja N,Kovac Natasa B,Djuran Jelena D,Antic Amira Peco E,Doronjski Aleksandra D (2018) Serum glutathione S-transferase Pi as predictor of the outcome and acute kidney injury in premature newborns, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 33, br. 7, str. 1251-1256 (Article)

23

Doronjski Aleksandra D,Bjelica Milena,Spasojevic Slobodan D,Radovanovic Tanja N,Culafic Jelena N,Stojanovic Vesna D (2018) Sudden death in children, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, vol. 146, br. 1-2, str. 55-62 (Article)

22

Spasojevic Slobodan D,Doronjski Aleksandra D (2018) Risk factors associated with failure of extubation in very-low-birth-weight newborns, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol. 31, br. 3, str. 300-304 (Article)

21

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Radovanovic Tanja N,Bjelica Milena,Milanovic Borko,Doronjski Aleksandra R (2017) Acute kidney injury in premature newborns-definition, etiology, and outcome, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 32, br. 10, str. 1963-1970 (Article)

23

Radovanovic Tanja N,Spasojevic Slobodan D,Stojanovic Vesna D,Doronjski Aleksandra R (2016) Severe neonatal subgaleal hemorrhage as the first presentation of hemophilia A, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, vol. 144, br. 3-4, str. 204-206 (Article)

21

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Vuckovic Nada M,Doronjski Aleksandra R,Peco-Antic Amira E (2015) Urinary kidney injury molecule-1 rapid test predicts acute kidney injury in extremely low-birth-weight neonates, PEDIATRIC RESEARCH, vol. 78, br. 4, str. 430-435 (Article)

21a

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Milanovic Borko,Doronjski Aleksandra R (2014) Acute kidney injury in preterm infants admitted to a neonatal intensive care unit, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 29, br. 11, str. 2213-2220 (Article)

34

Stojanovic Vesna D,Vuckovic Nada M,Barisic Nenad A,Srdic Biljana D,Doronjski Aleksandra R,Peco-Antic Amira E (2014) Early Biomarkers Of Renal Injury And Protective Effect Of Erythropoietin On Kidneys Of Asphyxiated Newborn Rats, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 29, br. 9, str. 1670-1670 (Meeting Abstract)

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска етика и социологија

Основне академске студије медицине, стоматологије, академске студије здравствене неге, струковне студије здравствене неге

Професионална етика

основне академске студије специјалне рехабилитације и едукације

Етички принципи у медицинској науци и пракси

мастер академске студије здравствене неге, специјалне рехабилитације и едукације, медицинске рехабилитације

Етика у научноистраживачком раду

Докторске академске студије

Интензивна нега и терапија у педијатрији

Интегрисане академске студије медицине