Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Биљана ЈовешДоцент

Институт за плућне болести Војводине

biljana.joves-sevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805100

ORCID ID :

Картон научног радника: 5271Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - пулмологија

Специјализација

2016

Медицински факултет Нови Сад

Пулмологија

Специјализација

2011

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Магистратура/мастер

2007

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија/Геријатрија

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Obradovic D, Joveš B, Milic S, Matijasevic J, Sovilj – Gmizic S. Deciding on thrombolytic therapy in pulmonary embolism - Is there a room for lactate? Srp Arh Celok Lek. 2018; 146(7-8):436-439.

23

Joveš Sević B, Obradovic D, Stefanovic S, Batranovic U, Repic J, Vukoja M. General Ward and Pneumonia Size as Predictors of Noninvasive Ventilation Failure. Srp Arh Celok Lek. 2016; 144(3-4):142-145.

23

Obradovic D, Joveš Sević B, Stojanovic M, Ilic M, Ivanov I. "Stray" achalasia: from Gastroenterologist to Pulmonologist and back. Srp Arh Celok Lek 2016; 144(1-2):85-89.

23

Obradovic D, Joveš B, Pena Karan S, Stefanovic S, Ivanov I, Vukoja M. Correlation between the Wells score and the Quanadli index in patients with pulmonary embolism. Clin Respir J 2016;10:784–790.

23

Joveš Sević B, Obradović D, Batranović U, Stojanović M, Sovilj-Gmizić S, Bošković T. Influenza A (H1N1)-past season’s wander flu in Vojvodina. Vojnosanit Pregl 2012; 69(11).

23

Stojanović M, Pena Karan S, Joveš Sević B, Ilić T, Ilić M. Aortic dissection or renal infarction - MSCT angiography can tell. Srp arh celok lek. 2012 Jul-Aug;140(7-8):644-647.

24

Sević S, Vukadinov J, Turkulov V, Stefan-Mikić S, Joveš-Sević B, Jovanović N. Polymicrobial infections and new antimicrobial drugs. Med Pregl. 2008;61 Suppl 1:15-20.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне струковне студије здравствене неге

Клиничка пропедевтика

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне академске студије здравствене неге