Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Весна ПавловићДоцент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

vesna.pavlovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника:Академска каријера Година Институција Област

Докторат

2018

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија (неонатологија)

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Специјализација

1998

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

1990

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Pavlović V, Stojanović V, Doronjski A Kovacević B, Ađić O. Unilateral agenesis of lung associated with total anomalous pulmonary venous return and atrial septal defect.Cent Eur J Med 2011 June;6(3):353-5.

23

Spasojević S, Pavlović V, Sojanović S, Kovacević B, Doronjski A. Prenatal urinary ascites due to the idiopathic bladder rupture. J Matern-Fetal Neo M 2009;22(6):537-9.

22

Stojanovic V, Doronjski A, Spasojević S, Pavlović V, Nikolic M. Chronicinlamatory demyelinating poliradiculopathy in the 8-year-old girl, complicated by deafness and kidney fibrosis. J Child Neurol 2009 August;24;(8):997-1000.

22

Stojanović V, Doronjski A, Barišić N, Kovacevic B, Pavlović V. A case of transient hyperammoniemia in the newborn transient neonatal hyperammoniemia. J Matern-Fetal Neo M 2010 April;23(4):347-50.

23

Doronjski A, Stojanović A, Spasojević S, Kovačević B, Pavlović V, Nikolić M, Savić R. Akutna bubrežna insuficijencija kod prevremeno rođene novorođenćadi. Vojnosanit pregl 2009;66(11):863-7.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Рани развој деце

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге