Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Тања РадовановићАсистент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

tanja.radovanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника:Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017.

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Специјализација

2012.

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

2001.

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Radovanovic Tanja N,Spasojevic Slobodan D,Stojanovic Vesna D,Doronjski Aleksandra D (2018) Etiology and Outcome of Severe Apparent Life-Threatening Events in Infants, PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol. 34, br. 10, str. 687-690 (Article)

21

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Radovanovic Tanja N,Kovac Natasa B,Djuran Jelena D,Antic Amira Peco E,Doronjski Aleksandra D (2018) Serum glutathione S-transferase Pi as predictor of the outcome and acute kidney injury in premature newborns, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 33, br. 7, str. 1251-1256 (Article)

23

Doronjski Aleksandra D,Bjelica Milena,Spasojevic Slobodan D,Radovanovic Tanja N,Culafic Jelena N,Stojanovic Vesna D (2018) Sudden death in children, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, vol. 146, br. 1-2, str. 55-62 (Article)

21

Stojanovic Vesna D,Barisic Nenad A,Radovanovic Tanja N,Bjelica Milena,Milanovic Borko,Doronjski Aleksandra R (2017) Acute kidney injury in premature newborns-definition, etiology, and outcome, PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol. 32, br. 10, str. 1963-1970 (Article)

23

Radovanovic Tanja N,Spasojevic Slobodan D,Stojanovic Vesna D,Doronjski Aleksandra R (2016) Severe neonatal subgaleal hemorrhage as the first presentation of hemophilia A, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, vol. 144, br. 3-4, str. 204-206 (Article)

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Интензивна нега у педијатрији

Интегрисане академске студије медицине