Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Милана ОкановићАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

milana.okanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843826

ORCID ID :

Картон научног радника: 5164Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Диплома

2009

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

52

Mучибабић Ј, Окановић М, Цвјетковић- Бошнјак М. Деменција и коморбидни депресивни поремећај – приказ случаја. Медицина данас 2014. - прихваћен за штампу.

52

Мучибабић Ј, Окановић М, Цвјетковић-Бошнјак М. Соматоформни поремећај, дијагноза и терапија – приказ случаја. Медицина данас 2014.– прихваћен за штампу.

51

Окановић М. Живановић О. Валпроат, биполарни поремећај и синдром полицистичних јајника. Медицински преглед, 69(3-4):121-126,2016

64

Цвјетковић- Бошњак М, Бошковић К, Шакић Б, Павловић С, Окановић М. Антидепресиви и остеопороза (П43). XV конгрес удружења психијатара Србије Регионални конгрес Удруженја психијатара Источне Европе и Балкана. Београд.12+15. Октобар 2016. 1st award

64

Бугарски Т, Колунџија К, Свилокос С, Иветић О, Окановић М. Плућни едем изазван употребом ниских доза метадона код опијатских зависника-приказ случаја (П7). XV конгрес удружења психијатара Србије Регионални конгрес Удруженја психијатара Источне Европе и Балкана. Београд.12+15. Октобар 2016.

51

Knezevic V, Ratkovic D, Knezevic J, Ivanovic Kovacevic S, Okanovic M, Pavlovic S. Psychological Medicine. Med Pregl. 2019; LXXII(9-10):321-25.

Назив предмета Врста студија

Психијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска психологија

Интегрисане академске студије медицине

Психијатрија са негом психијатриског болесника

Основне академске студије здравствене неге

Психијатрија са негом психијатриског болесника

Основне струковне студије здравствене неге

Психологија развојног доба и старења

Основне академске студије здравствене неге

Психологија развојног доба и старења

Основне струковне студије здравствене неге

Медицинска психологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације