Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Весна ПајтићДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за анестезију и интензивну терапију

vesna.pajtic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843127

ORCID ID :

Картон научног радника: 4927Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Ургентна медицина

Докторат

2014

Медицински факултет Нови Сад

Анестезиологија

Специјализација

2004

Медицински факултет Нови Сад

Анестезиологија са реаниматологијом

Диплома

1995

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Весна Пајтић, Горан Савић, Александар Кнежевић, Александар Глуховић, Виолета Кнежевић, Љиљана Гвозденовић. Блунт траума оф тхе тхорациц аортиц истхмус. Медицински Гласник, 2013; вол 10, Но1: 176-178.

23

Кнежевић А, Кнежевић В, Пајтић В, Глуховић А, Јовановић И, Гвозденовић Љ. Asurgical thread as a nidus for the common bile duct stone formation. Мед Гласник, 2012;9(2):444-6.

51

Гвозденовић Љ, Пилија Б, Милић C, Иванов Д, Цвијановић П, Пајтић В. Преоперативе Евалуатион ин Ан Ера Лапаросцопиц Сургерy. Медицински Гласник, 2013; вол 10, Но1: 167-170

34

Михајловић Д, Увелин А.,Пајтић В.,Врсајков В., Уверић Д.. Efficscy of Presepsin for identificasion of patimts with microbiologically documented sepsis; 11APO1-1; 2016 e-Supplement of EJA Vol.33 Supplement 54, Jun 2016

34

Гвозденовић Љ., Пајтић В. Preoperative anemia in the perioperativ course in eldery patients undergoing transurethral resection of prostate; WCA 16-ABS-1409

34

Пајтић В., Гвозденовић Љ. Postoperativ delirium in urgent surgery A242- P413 ISICEM 2019, Брисел

64

Пајтић В., Гбозденовић Љ., Радановић Б., Лобренчић С., Прострелна рана абдомрна и грудног коша, приказ случаја; Зборник радова БАФ, 2018

34

Пајтић В.,Зјалић С.,Јосиповић Б., Илић Н.,Радановић Б., Барац Д., Гвозденовић Љ.,Ловренчић С. A256 - Percutaneous tracheotomy in icu advantage and complications A256 – P113 ISICEM 2020 Брисел

Назив предмета Врста студија

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Ургентна медицинa изборни предмет

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Прва помоћ

Интегрисане академске студије медицине

Прва помоћ

Интегрисане академске студије стоматологије

Прва помоћ изборни предмет

Основне струковне студије радиолошке технологије