Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Наташа Ненадов ЈовановићАсистент

Дом за децу и омладину ометену у развоју, Ветерник

natasa.nenadov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021821630

ORCID ID :

Картон научног радника: 4114Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2016

Медицински факултет Нови Сад

Медицинска рехабилитација

Диплома

2005

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Звекић Сворцан Ј, Стојшић М, Красник Р, Ненадов Н, Демеши Дрљан Ч, Миков А, Радованов М. Bone mineral density in comparison to anthropometric parameters and level of gross motor function in children with cerebral palsy. Војносанитетски преглед 2019; 76 (5): 485-91.

52

Станић М, Филиповић К, Звекић Сворцан Ј, Красник Р, Ненадов Н, Миков А. Квалитет физичког функционисања код жена у постменопаузи са смањеном минералном коштаном густином. MD-Medical Data 2018;10(1):17-24.

52

Радованов М, Ненадов Н. Употреба опиоидних аналгетика у лечењу канцерског бола. Свет рада 2018; 15(3): 284-90.

53

Ненадов Н, Радованов М. Инфекције мокраћних путева код болесника са сталним уринарним катетером у кућним условима. Свет рада 2016; 6: 640-4.

53

Радованов М, Ненадов Н. Исхрана болесника у палијативном збрињавању. Свет рада 2016; 6: 571-4.

53

Радованов М, Ненадов Н. Парентерална хидрација у палијативном збрињавању болесника. Свет рада 2015; 12(5): 585-90.

52

Ненадов Н, Сворцан-Звекић Ј, Радованов М, Красник Р, Стриковић В, Жигић-Гојков О. Однос степена гојазности и ризика коморбидитета на основу индекса телесне масе, физичке активности и позитивне породичне анамнезе. MD - Medical data 2013; 5(4): 347-51.

53

Стриковић В, Ненадов Н, Красник Р. Примена Oswestry Disability Index-a код пацијената са лумбалним синдромом. Здравствена заштита 2013; 42(3): 73-8.

53

Ненадов Н, Дивјаковић М, Красник Р, Суханек E, Плештић С, Стриковић В. Osteogenesis imperfecta или синдром злостављаног детета? Здравствена заштита 2012; 41(6): 64-7.

53

Ненадов Н, Момчилов-Попин Т, Николић Б, Радованов М, Красник Р, Стриковић В. Гојазност - фактор ризика исхемијске болести срца. Здравствена заштита 2012; 41(5): 59-65.

-

Красник Р, Савић К, Ненадов Н, Миленовић Н, Поповић Б, Мунџић Г: Склеромерна масажа као допунска метода хабилитационог третмана у одојчадском узрасту. Рад је прихваћен за публиковање у часопису «Ескулап», научно стручном часопису Медицинског факултета у Новом Саду, који ће бити објављен у IV волумену часописа.

63

Ненадов Н, Књегињић В, Новак-Стрибер М, Дармановић С, Фарзихамедани Х: Медицински аспекти третмана особа са инвалидитетом при установама социјалне заштите. Публикација штампана уз подршку Градске управе за културу Града Новог Сада; Ветерник 2008:14-24.

63

Ненадов Н, Радановић С: Интегрални приступ у збрињавању особа са синдромом Lesch- Nyhan. Едукативни семинар у организацији Центра за континуирану едукацију у здравству Медицинског факултета у Новом Саду и Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник. Зборник радова; Ветерник 2008: 91-100.

63

Ненадов Н, Књегињић В, Новак-Стрибер М, Голубовић Б, Дармановић С, Фарзихамедани Х: Медицински аспекти третмана вишеструко ометених особа у Дому у Ветернику. Едукативни семинар у организацији Центра за континуирану едукацију у здравству Медицинског факултета у Новом Саду и Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник. Зборник радова; Ветерник 2007: 37-45.

Назив предмета Врста студија

Медицинска рехабилитација

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска рехабилитација

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације