Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Милан КорицаДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију

milan.korica@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843332

ORCID ID :

Картон научног радника: 3238Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2008

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Магистратура/мастер

2000

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

1997

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1990

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Zlatić A, Marinković M, Mihailović D, Radojković M, Radovanović-Dinić B, Đorđević M, Korica M, Veljković R. Correlation of precancerous lesion incidence with duodenogastric reflux and N-nitroso compound duration at reflux and antireflux stomach surgery: An experimental study. Vojnosanitetski pregled. 2018;75(10):978-88.

23

Korica M, Sečen S, Cvijanović R, Nestorov N, Stanković M, Veljković R. Surgical treatment of hiatal hernia: a ten-year experience. Vojnosanitetski pregled. 2018;75(7):656-63.

64

R. Cvijanovic, D. Ivanov, M. Korica, E. Farkas, S. Majdevac. THE POSSIBILITY OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LARGE HIATAL HERNIA BY THE USAGE OF MESH-PATCH. XII Национален Конгрес по Хирургиа с международно участие, Sofia, Oktober 2006. Abstract book

14

M. Korica. TEP TEHNIKA In: S. Sečen, R. Veljković: SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INGVINALNIH HERNIJA, Novi Sad, Prosveta, 2006:181-195. MONOGRAFIJA

14

M. Korica. RIVES TEHNIKA In: S. Sečen, R. Veljković: SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INGVINALNIH HERNIJA, Novi Sad, Prosveta, 2006:181-195. MONOGRAFIJA

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рахабилитације