Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Зоран БелопавловићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за гинекологију и акушерство

zoran.belopavlovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214899200

ORCID ID :

Картон научног радника: 2291Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2007

Медицински факултет, Нови Сад

Гинекологија и акушерство

Докторат

1992

Медицински факултет, Нови Сад

Гинекологија и акушерство

Специјализација

1988

Медицински факултет, Нови Сад

Гинекологија и акушерство

Магистратура/мастер

1985

Медицински факултет, Нови Сад

Гинекологија и акушерство

Диплома

1978

Медицински факултет, Нови Сад

Гинекологија и акушерство

M Опис

23

Bogavac M, Jakovljević A, Nikolić A, Milošević Tošić M, Perić T, Belopavlović Z. Biomarkers of oxidative stress in pregnant women with recurrent miscarriages.J Lab Med.In press.DOI:10.1515/labmed-2018-0148

23

Cabarkapa Velibor S Bogavac Mirjana A Jakovljevic Ana Pezo Lato L Nikolic Aleksandra Belopavlovic Zoran Djeric Mirjana J S erum magnesium level in the first trimester of pregnancy as a predictor of pre-eclampsia - a pilot study HYPERTENSION IN PREGNANCY, (2018), vol. 37 br. 3, str. 144-153

23

Koprivsek K, Novakov Mikic A, Lucic M, Kozic D, Till V, Belopavlovic Z. Partialтrhombencephalosynapsis: prenatal MR imaging diagnosis and postnatal follow up.Acta Neurol Bel. 2011;111(2):157

51

Ћурчић А, Сегеди Д, Белопавловић З, Петровић Ђ. Трансвагинална сонографија постменопаузалногендометријума Мед ПреглlIII (1-2):59-63;2000.

Назив предмета Врста студија

Гинекологија и акушерство

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега жена са гинекологијом и акушерством

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега жена са гинекологијом и акушерством

Основне струковне студије здравствене неге