Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Злата Јањић



Редовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију

zlata.janjic@mf.uns.acrs

Телефон: 0214843290

ORCID ID :

Картон научног радника: 700



Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2005

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

1995

Медицински факултет Нови Сад

Пластична и реконструктивна хирургија

Специјализација

1988

Медицински факултет Нови Сад

Пластична и реконструктивна хирургија

Магистратура/мастер

1986

Медицински факултет Нови Сад

Пластична и реконструктивна хирургија

Диплома

1981

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Kiralj A, Janjić Z, Nikolić J, Markov B, Marinković M. A five years retrospective analysis of clinical presentation acute necrotizing fasciitis in surgical clinics of Clinical center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia. Vojnosanit Pregl 2015;72(3):258-264.

23

Marinković M, Janjić Z, Nikolić J. Estimating disability and quality of life after different degrees of hand and forearm trauma.Vojnosanit Pregl 2015;72(2):155-159.

23

Nikolić J, Lončar-Turukalo T, Sladojević S, Marinković M, Janjić Z. Melanoma risk prediction models. Vojnosanit Pregl 2014;71(8):757-766.

23

Nikolić J, Janjić Z, Marinković M, Petrovic J, Božić T. Psychosocial characteristics and motivational factors in woman seeking cosmetics breast augmentation surgery. Vojnosanit Pregl 2013;70(10):940-946.

23

Nikolić J, Janjić Z, Momčilović D, Ninković S, Harhai V. Plantar fibromatosis and Dupuytren`s contracture in an adolescent. Vojnosanit Pregl 2011;66(10):886-890.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге