Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Рајко ЈовићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата

rajko.jovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843154

ORCID ID : 0000-0002-2734-3607

Картон научног радника: 715Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2008

Медицински факултет Нови Сад

Оториноларингологија

Докторат

1998

Медицински факултет Нови Сад

Оториноларингологија

Специјализација

1992

Медицински факултет Нови Сад

Оториноларингологија

Магистратура/мастер

1991

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка фармакологија

Диплома

1985

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Jović R, Dragičević D, Komazec Z, Sabo A. Ketoprofen is superior to metamizole in relieving postoperative pain. J BUON 2008;13:519-523.

23

Jović MR, Komazec Z, Mitrović S, Dragičević D, Janjević D. Surgical treatment of primary tracheal dyskinesia in a 14 month old child. Auris Nasus Larynx 2010;37:263-7.

23

Dragičević D, Vlaški Lj, Komazec Z, Jović MR. Transient evoked otoacustic emissions in young children with otitis media with effusion before and after surgery. Auris Nasus Larynx 2010;37:281-5.

22

Stevanović T, Komazec Z, Lemajić Komazec S, Jović R. Acute otitis media: To follow-up or treat? Int. J Pediatr. Otorhinolaryngol. Int. J Pediatr. Otorhinolaryngol. 2010:74;930-33.

23

Komazec Z, Lemajić Komazec S, Jović R, Nadj Č, Jovančević LJ, Savović S. Comparison between auditory steady state responses and pure tone audiometry. Vojnosanitetski pregled. 2010;67:761-65.

22

Jović MR, Dragičević D, Gašić J, Komazec Z, Mitrović S, Janjević D. Laryngotracheal stenosis and restenosis. What has the influence on the final outcome? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269:1805-11.

51

Jović MR. Role of surgery in modern treatment of larynegal carcinoma. Med Pregl 2013;LXVI(9-10):349-56.

51

Jović MR, Dragičević D, Čanji K, Gašić J, Djozić M. Transmandibular and transcervical surgical approach in treatment of tongue base cancers-Ten years results. Med Pregl 2014;LXVII(Suppl 1):12-19.

Назив предмета Врста студија

Оториноларингологија

Интегрисане академске студије медицине

Оториноларингологија

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега у оториноларингологији

Основне академске студије здравствене неге

Фонијатрија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације