Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Марија Кнежевић ПоганчевРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом

marija.knezevic-pogancev@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 2320Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2011

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија, Неуропедијатрија

Супспецијализација

2005

Медицински факултет Београд

Клиничка неурофизиологија и епилептологија

Докторат

2000

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија, Неуропедијатрија

Супспецијализација

1990

Медицински факултет Нови Сад

Неурологија и психијатрија развојног доба

Специјализација

1988

Медицински факултет Београд

Педијатрија

Магистратура/мастер

1986

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија - неуропедијатрија

Диплома

1982

Медицински факултет Београд

Општа медицина

M Опис

22

Knežević-Pogančev M. Epidemiology, characteristics and distinctiveness of headaches in Children from Vojvodina, Serbia. Neuroepidemiology. 2008;31(2):122-8.

23

Knežević-Pogančev M, Filipovic D, Ivetic V, Mikov A, Vuković D. Epileptic seizure reapearance risk, after antiepileptic drug withdrawal in children with cerebral palsy. HealthMED. 2011;5(5):1281-6.

23

Knežević-Pogančev M. Recurrent headache and migraine heritability - twin study. Genetika. 2011;43(3):595-606.

23

Knežević-Pogančev M, Jović N, Doronjski-Bregun A, Šrek A, Filipović D. Breastfeeding duration influences migraine headache onset. Paediatr Croat. 2012; 56(3):221-4.

23

Knežević-Pogančev M. Recurrent headache and migraine within the family. Genetika. 2011;43(1):101-12.

22

Ivetic V, Trivic S, Knezevic-Pogancev M, Popovic M, Zlinska J. Effects of St John's Wort (Hypericum perforatum L.) Extracts on Epileptogenesis. Moleculs 2011; 16 (9): 8062-75

23

Katanic Dragan J Kafka Dejan I Zivojinov Mirjana Vlaski Jovan Budakov Zorana Knezevic-Pogancev Marija F Vorgucin Ivana Cuk Tomislav Primary pigmented nodular adrenocortical disease: literature review and case report of a 6-year-old boy (Review) Journa, of pediatric endocrinology & metabolism 2017;30(5):603-9.

23

Katanic Dragan J Vorgucin Ivana Hattersley Andrew Ellard Sian Houghton Jayne AL Obreht Dragana R Knezevic-Pogancev Marija F Vlaski Jovan Pavkov Danijela J A successful transition to sulfonylurea treatment in male infant with neonatal diabetes caused by the novel abcc8 gene mutation and three years follow-up (Article) Diabetes research and clinical practice 2017; 129:59-61.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Општа медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Педијатрија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Развојна педијатрија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Етика

Докторске академске студије клиничка истраживања

Добра клиничка пракса

Докторске академске студије клиничка истраживања

Развојна неурологија

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Интензивна нега у педијатрији

Интегрисане академске студије медицине