Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Александар КомарчевићВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење пластичне и реконструктивне хирургије

aleksandar.komarcevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 2076Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

1998

Медицински факултет Нови Сад

Пластична и реконструктивна хирургија

Специјализација

1994

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Магистратура/мастер

1992

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1983

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Комарчевић A., Пајић M., Ђерманов M., Јовановић M., Татић M. Single stage surgical treatment of amniotic band syndrome : Case report. Српски Архив за целокупно лекарство (прихваћен за објављивање под евиденционим бројем 152/15)

51

Комарчевић A., Пејаков Љ., Комарчевић M. Нови аспекти физиологије зарастања рана. Мед Прегл 2000; LIII (9-10): 479-483. Нови Сад: септембар-октобар.

51

Комарчевић A. Савремени приступ третману рана. Мед Прегл 2000; LIII (7-8): 363-368. Нови Сад:јули-август.

51

Татић M, Станић-Чањи Д, Драшковић Б, Комарчевић A, Гајдобрански Ђ: Улога и значај гљивичних инфекција у Јединици Интензивне Терапије (ЈИТ). Мед Прегл 2003; LVI (11-12): 537-541. Нови Сад: новембар-децембар.

51

Татић M., Цвејанов-Јанча M., Комарчевић A., Букарица S. Превремено рођено дете као анетсезиолошки проблем – приказ случаја. Мед Прегл 2000; LIII (11-12): 617-620. Нови Сад: новембар-децембар.

Назив предмета Врста студија

Хирургија са ратном хирургијом

Медицина