Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Нада КонстантинидисРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за хематологију и онкологију

nada.konstantinidis@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 1997Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2012

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија - хематологја и онкологија

Докторат

1998

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија - хематологја

Специјализација

1990

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1990

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија - хематологја

Диплома

1982

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Vojvodić SI, Ademović Sazdanić DS, Popović SL, Konstantinidis NV. Distribution of killer cell immunoglobulin like receptor genes in population of Vojvodina, Serbia. Ann Hum Biol. 2015;42(5):470-8.

23

Kavecan I, Obrenovic M,Jovanovic -Privrodski J , Redzek Mudrinic T, Konstantinidis N , Vlaski J. Glycogen storage disease type 1b associated with a unilateral hypoplastic temporal lobe . Acta Endocrinol (Bucharest). 2014;10(3):530-1

23

Konstantinidis N,Kolarović J, Vijatov Djurić G. The Specificity of clinical presentation and prognosis in adolescent acute lymhoblastic leukemia. HealthMed. 2012;6(2):610-5

21

Konstantinidis N, Kolarovic J,Vukavic T, Kacanski N, Vuckovic N.Esophageal leukemic infiltration in children . J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011;52(6):781-3.

23

Konstantinidis N ,Kolarovic J, Kacanski N, Vijatov-Djuric G, Konstantinidis G. Alergijske komplikacije tokom primene L-Asparaginaze u lecenju dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom . Srp Arh Celok Lek. 2011;139(11-12):749-52.

22

Vijatov -Djurić G, Stojanović V, Tomić J, Konstantinidis N, Konstantinidis G.Systemic lupus erythematosus complicated with pulmonary hemorrhage in a 17 year old female. Lupus.2010;19(13):1561-4.

23

Ilic Nina Krstic Aleksandra D Kuzmanovic Milos Micic Dragan D Konstantinidis Nada Guc-Scekic Marija P . Identification of Intron 1 An Intron 22 Inversions of Factor VIII GENE in Serbian patients with Hemophilia A. GENETIKA-BELGRADE, (2013), vol. 45 br. 1, str. 207-216

51

Micic D, Slavkovic B, Rasovic Gvozdenovic N, Kuzmanovic M, Dokmanovic L, Krstovski N, Skoric D, Konstantinidis N, Kostic G and Predojević J History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukaemia in Serbia. MEMO Magazine of European medical oncology Volume 4, Number 3 : 174-177

24

Konstantinidis G,Radovanov D, Konstantinidis N. Financial justification of investment in special diet in patients with phenylketonuria Med pregl 2010; 11-12: 771-774.

24

Kaćanski N, Konstantinidis N, Kolarović J, Slavković B, Vujić D. Acute biphenotipic leukemia, case reports.Med pregl 2010; 11-12: 867-869

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Педијатрија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хроничне болести у дечијој хематологији

Основне академске студије специјалне рехaбилитације и едукације