Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Светлана КвргићВанредни професор

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

svetlana.kvrgic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897886

ORCID ID :

Картон научног радника: 741Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2006

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

2000

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

1999

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1995

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

24

Грујић В, Мартинов Цвејин М, Ач Николић Е, Драгнић Н, Мијатовић Јовановић В, Квргић С. Травар С.Association between obesity and socioeconomic factors and lifestyle. Vojnosanit Pregl. 2009; 66 (9): 683-772

21

Грујић В, Драгнић Н, Квргић С, Шушњевић С, Грујић Ј, Травар С. Epidemiology of Hypertension in Serbia: Results of National Survey. J epidemiol 2012; 22 (3):261-266

23

Kvrgić S, Harhaji S, Mijatović Jovanović V, Ač Nikolić E, Radić I, Čanković S, Čanković D. Gender Differences in Mental Health among Adult Population in Vojvodina, Serbia. Iranian J Publ Health. 2013;42 (8): 833-841

23

Cankovic S, Ac Nikolic E, Mijatovic Jovanovic V, Kvrgic S, Harhaji S, Radic I. Quality of life of elderly people living in retirement home. Vojnosanit Pregl.2016;73(1):42-6.

23

Grujic V, Dragnic N, Mijatovic Jovanovic V, Ukropina S, Harhaji S, Radic I, Kvrgic S. Predictors of overweight and obesity among adults aged 50 years and above: Serbian national health survey. Vojnosanit Pregl. 2017; 74 (1):38-45

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-(модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање) и модул логопедија (изборни предмет)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Принципи рада у јавном здравству

Докторске академске студије – Јавно здравље

Упитници у медицинским истраживањима

Докторске академске студије – Клиничка истраживања, докторске академске студије – Јавно здравље

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет)