Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Зоран МарошанНаставник

Медицински факултет, Катедра општеобразовних и општемедицинских предмета

zoran.marosan@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420678

ORCID ID :

Картон научног радника: 3243Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Енглески језик

Магистратура/мастер

2016

Филозофски факултет Нови Сад

Англистика

Диплома

1981

Филозофски факултет Нови Сад

Енглески језик и књижевност

M Опис

14

Марковић, Вук и Марошан, Зоран. Phonological Problems in the Acquisition of English Medical Terms. Рад представљен на међународној конференцији 2nd Belgrade International Meeting of English Phoneticians (BIMEP 2010), одржаној на Филолошком факултету у Београду, 24-25. марта 2010. Рад штампан у изводу BIMEP 2010 – Book of Abstracts. Београд: Филолошки факултет у Београду. Стр. 13.

51

Марковић, Вук; Марошан, Зоран: Анализа језичке компетенције и потреба студената Медицине, Стоматологије и Здравствене неге у настави енглеског као језика наставне струке, Медицински преглед, 2011, LXIV: 21-24.

24

Марошан, Зоран; Марковић, Вук: Типичне грешке у изговору медицинске терминологије енглеског језика које праве студенти 1. и 2. године Медицине на Медицинском факултету у Новом Саду, Медицински преглед, 2010, LXIII: 763-766.

51

Марошан Зоран, Марковић, Вук: Instrumental and Integrative motivation in Teaching English for Medical Purposes, Медицински преглед, 2019; LXXII (3-4): 98-104. Нови Сад: март-април.

-

Марошан, Зоран: English for Medical Students: A Collectin of Texts and Exercises, 1st ed. Нови Сад: Ortomedics, 2008.

-

Марошан, Зоран: English for Pharmaceutical Students - A Collectin of Texts and Exercises, 1st ed. Нови Сад: Ortomedics, 2008.

Назив предмета Врста студија

Енглески језик I

Интегрисане академске студије медицине

Енглески језик I

Интегрисане академске студије стоматологије

Енглески језик I

Интегрисане академске студије фармације

Енглески језик I

Основне академске студије здравствене неге

Енглески језик II

Основне академске студије здравствене неге

Енглески језик III

Основне академске студије здравствене неге

Енглески језик

Мастер академске студије здравствене неге

Енглески језик

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Енглески језик

Мастер академске студије медицинске рехабилитације