Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Олгица МиланковВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

olgica.milankov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 2325Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Докторат

2003

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Специјализација

1992

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1987

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

1982

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Milankov O, Bjelica M, Savić R. What kind of milk can prevent infant’s sideropenic anemia - comparative study. Med Pregl. 2014;67(5-6):167-71.

51

Milankov O, Savić R, Bjelica M, Katanić D, Lovrenski J, Vučković N. Subcutaneous fat necrosis of the infant. Paediatr Croat. 2014;58:231-4.

51

Ristovski Lj, Milankov O, Vislavski M, Savić R, Bjelica M. Atypical Kawasaki disease. Med Pregl. 2016;69(1-2): 53-8.

23

Milankov O, Savić R, Tošić J. Hair depigmentation and dermatitis - an unexpected presentation of cystic fibrosis. Balkan J Med Genet. 2013;16(2):81-4.

51

Milankov O, Jokić R, Savić R, Bjelica M. Paracardial cyst in an infant with pleural effusion - a case report. Med Pregl. 2017;70(3-4):115-17.

23

Milankov O, Jović R, Savić R, Bjelica M. Congenital hairy polyp - a case report. Vojnosanit Pregl. In press 2017.

23

Suvajdžić Lj, Krstić T, Stojanović S, Grujić-Letić N, Ilić N, Milankov O, et al. Activity of Serbian Aronia prunifilia against Prototheca wickerhamii and Prototheca zopfii. Acta Scientiae Veterinariae. 2017;45:1513.

51

Milankov O. Goat milk - prejudices and fact. Med Pregl. 2017;70(9-10):265-70.

51

Milankov O. Breastfeeding through the centuries. Med Pregl. 2018;71(5-6):151-156.

51

Миланков О. Вегетеријанска исхрана у одојчадском узрасту. Медицински преглед. 2014; LXVII (1-2): 5-10.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Хроничне болести у дечијем узрасту

Основне академске студије специјалне едукације рехабилитације