Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Гордана СмиешкоРедовни професор

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за микробиологију

gordana.bojic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897901

ORCID ID : 0000-0002-8276-2636

Картон научног радника: 631Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Микробиологија

Докторат

2000

Медицински факултет Нови Сад

Микробиологија

Специјализација

1993

Медицински факултет Нови Сад

Микробиологија са паразитологијом и имунологијом

Магистратура/мастер

1987

Медицински факултет Нови Сад

Неуроендокринологија

Диплома

1983

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Ђанић М, Павловић Н, Станимиров Б,Стојанчевић Т, Голочорбин-Кон С, Бојић Г, Миков М. Docking-based preliminary study on the interactions of bile acids with drugs at the transporter level in intestinal bacteria. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016;20(3):553-60.

23

Бојић Г, Mилошевић В, Гусман В, Поважан А, Стојанчевић М. The Contribution of Gut Microflora in Metabolism of Paracetamol. Archives of biological sciences ISSN: 0354-4664

21a

Стојанчевић М, Бојић Г, Aл Салами Х, Mиков M. The influence of Intestinal Tract and Probiotics on the Fate of Orally Administrated Drugs. Molecular Biology ISSN: 0026-8933

23

Бојић Г, Голочорбин-Кохн С, Стојанчевић М, Миков М. Metabolic Activity of Gut Microbiota and Xenobiotics. Vojnosanitetski pregled ISSN: 0042-8450

23

Бојић Миличевић Г, Mиков M, Mиличевић Б. The important role of intestinal flora metabolic activity. Jugoslovenska medicinska biohemija ISSN: 0354-3447

23

M. Ђанић, Н. Павловић, Б. Станимиров, Т. Стојанчевић, С. Голочорбин-Кохн, Г. Бојић, M. Mиков. Docking-based preliminary study on the interactions of bile acids with drugs at the transporter level in intestinal bacteria. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016; 20 (3): 553-560

52

Гордана Смиешко, Момир Миков, Вера Гусман, Велибор Васовић, Саша Милић, Maja Ђанић. THREATMENT OF CANDIDURIA , Medicina danas 2018;17(4-6): 83-94

51

Гордана Бојић, Светлана Голочорбин-Кон, Маја Стојанчевић, Момир Миков, Љиљана Сувајџић. METABOLIC ACTIVITY OF GUT MICROBIOTA AND XENOBIOTICS, Zbornik matice srpske za prirodne nauke/ Matica Srpska J. Nat. Sci. Novi Sad, 2015, № 128, 47—55

51

Крстић Тамара, Сувајџић Љиљана, Стојановић Срђан, Велхнер Маја, Миланов Дубравка, Бојић Гордана, Илић Набојша. Food and Feed Research ISSN: 2217-5369, Different Antimicrobial effects of Raspberry depending on the Methods of Active components isolation, Food and Feed ISSN: 2217-5369, 2014, Volumen 41, Issue 2, 125-130

Назив предмета Врста студија

Микробиологија са имунологијом

Интегрисане академске студије медицине

Микробиологија са имунологијом

Интегрисане академске студије стоматологије

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Микробиологија са имунологијом

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Општа бактериологија

Интегрисане академске студије фармације