Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Оља Нићифоровић ШурковићДоцент

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за промоцију здравља

olja.niciforovic-surkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897887

ORCID ID :

Картон научног радника: 794Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2012

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

2000

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

1996

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1992

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Ač Nikolić E, Zarić D, Nićiforović Šurković O. Prevalence of Internet Addiction among Schoolchildren in Novi Sad. Srp Arh Celok Lek. 2015Nov-Dec;143(11-12):719-725

21

Legetić B, Jakovljević Đ, Marinković J, Nićiforović O, Stanisavljević D: Health care delivery and the status of the population’s health in the current crisis using EPI- design methodology, Int. J. Epidemiol. 1995, Vol 24,No 6:1-8

23

Ач Николић Е, Шушњевић С, Мијатовић Јовановић В, Укропина С, Квргић С, Нићифоровић-Шурковић О. Social functioning and quality of life of disabled people. HealthMED 2012; vol 6 (No 7): 2494-2500

23

Grujić V, Dragnić N, Ukropina S, Nićiforović Šurković O, Čanković D. Self-perception of being overweight in Serbia adults. HealthMED – Volume 5 / Number 2 / 2011.

34

Niciforovic Surkovic O, Jovisevic D, Ukropina S, Ac Nikolic E, Cankovic S. Alcohol consumption among high school students in the City of Novi Sad, Serbia 2017. European Journal of Public Health, Vol. 28, Supplement 4, 2018,pp485

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-(модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање) и модул логопедија (изборни предмет)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Геријатрија

Интегрисане академске студије медицине

Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге

Мастер академске студије здравствене неге

Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Здравствена нега старих са основама геријатрије

Основне академске студије здравствене неге

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет), докторске академске студије – Јавно здравље (изборни предмет)